Toy qoroskopu

Müəllif: NoName
Şərhlər: 27
Baxılıb: 11060
Paylaş:
Səs ver:
(səs: 5)
Deyirlər ki, nikah – iki nikbinin bilinməzliyə doğru uçuşudur. Yəqin ki, bu dogrudan da belədir. Kim qabaqcadan deyə bilər ki, həyat necə alınacaq, qarşıda nə gözləyir? Ailə həyatında qarşıya çıxacaq çoxlu sayda maneələrdən necə uzaq olmaq olar? Nə etməli ki, ailə həyatı uzunömürlü və xoşbəxt olsun? Necə edəsən ki, xəyallarında yanılmayasan? Təəssüf ki, suallar cavablardan çoxdur. Bütün kişilər və qadınlar öz talelərini bir-biri ilə bağlayarkən yalnız xoşbəxtliyə ümid edirlər. Astroloji nöqteyi-nəzərdən nikahın möhkəm və uzunömürlü olmasının ən dəqiq analizini almaq üçün şəxsi qoroskop tərtib olunmalıdır.

Bir-biri ilə yaxşı tutan bürclər:
Buğa + Xərçəng. Bu ittifaqın ahəngdarlığı ümumi maraqlara, hər şeydən əvvəl də ailə ocağına, uşaqlara bağlılığa əsaslanıb. Lakin hər bir ailədə vaxtaşırı söz-söhbət, anlaşılmazlıqlar olur. Beləliklə, qarşılıqlı məhəbbət və hörmətə baxmayaraq, həm ər, həm də arvad tərəfindən xəyanət gözləmək mümkündür. Belə xəyanətdə müsbət cəhətlər də var, çünki qəribə də olsa, xəyanət ittifaqı möhkəmləndirir. Necə deyərlər, hər şey müqayisədə tanınır. Ailədən kənarda əlaqəsi olan hər bir kəs öz həyat yoldaşında bu vaxta qədər bilmədiyi saysız müxtəlif keyfiyyətlər tapır. Ən əsası isə hər ikisinə aydın olur ki, ev elə bir qaladır ki, orda səni həmişə düzgün başa düşər və bağışlayarlar.bürclər,qoroskop və ulduz falı
Buğa + Qız. Bu iki bürc arasındakı nikah çox geniş yayılmışdır və əksər hallarda xoşbəxt ittifaqdır. Hər ikisi ağıllı, praktik, gözəl bacarığa malikdirlər. Ər də, arvad da hər işdən baş çıxaran adamlardır. Hər ikisi yorulmadan öz yuvalarını qurub-yaratmağa hazırdırlar. Düzdür, Buğa bir balaca tərsdir, lakin Qız yolagedəndir, evdə sakitliyin qorunması üçün həmişə öz maraqlarını qurban verəndir, bu da onda pis alınmır.
Buğa + Oğlaq. İttifaq, Oğlaqın diplomatik bacarığı sayəsində əlverişlidir. Öz təbiəti etibarilə o, öndərdir, buna gərə həmişə hər yerdə — Buğanın məişət xasiyyətlərini dəyişməkdən başlamış, onun həyat tərzinin dəyişməsinə qədər hər işdə tərbiyəçi, ustad vəzifəsində çıxış edir. Hər bir normal adam kimi Buğa da vaxtaşırı üsyana qalxır, lakin bic Oğlaq Buğada aldadıcı azadlıq ruhu yaradaraq üsyanı vaxtında və bacarıqla sakitləşdirə bilir. Üsyan sakitləşən kimi Oğlaq yenə də tərbiyə prosesinə başlayır. Özü də bütün bunları elə edir ki, təbiəti etibarilə sakit olan Buğa onun hərəkətlərindən valeh olur.
Əkizlər + Şir. İlk əvvəllər bu ittifaq ehtirasa və güclü hisslərə əsaslanır. Zaman keçdikcə onlar zəifləyir və dostcasına hörmət münasibətləri ilə əvəz olunurlar ki, bunlar da nikahı daha da möhkəmləndirir. Bu işdə əsas rolu Şir oynayır. Əgər Şir kişi, Əkizlər isə qadındırsa, onda o – sevimli bir körpədir ki, onun qayğısına qalır, nazıyla oynayır, darıxmağa qoymurlar, bir sözlə, ərköyünləşdirirlər. Əgər Şir qadın, Əkizlər isə kişidirsə, onda o, dinclik və sakitlik mücəssiməsidir. Onlar bir-birini qane etməyə çalışırlar.
Əkizlər + Tərəzi. Bu ittifaqın münasibətləri mülayimdir, qaydasındadır. nikahın üstün cəhəti – ahəngdarlıqdır. Onların çoxlu ümumi maraqları var. Kənardan elə görünür ki, evin böyüyü Əkizlərdir. Əslində isə evin əsil sahibi Tərəzilərdir. Lakin onlar sanki gizli hökmdar rolunda olurlar. Onlar Əkizləri altdan-altdan, ehmalca özlərinə lazım olan istiqamətdə aparırlar. Tərəzi qadın olarsa, bu lap yaxşıdır. O, təbiətdən gözəl ana, yaxşı evdar qadındır ki, bunu da Əkizlər – kişi çox yüksək qiymətləndirir.
Şir + Tərəzi. Şah kimi Şir və taraz Tərəzi bir-birini əla tamamlayırlar. Bu, ahəngdarlığı və sabitliyi ilə seçilən ən uğurlu nikahlardandır. Onlar bütün məsələlərdə həmişə dil tapırlar, həmişə kompromisə getməyə hazırdırlar.
Əkizlər + Dolça. Onların ittifaqına hamı həsəd aparır. Tez-tez baş verən dava-dalaşa baxmayaraq, bu nikah hərtərəfli uğurlu sayılır. Kənardan elə görünür ki, onların arasında müntəzəm olaraq söz-söhbət və dava-dalaş baş verir. "Pişik balasını istədiyindən yeyər” məsəli onlara aiddir. Onlar bir-birini müvəffəqiyyətlə tamamlayır və zənginləşdirirlər. Onlar birlikdə heç vaxt darıxmırlar. Çox halda bu, Dolçanın sayəsində olur. O, o qədər qeyri-adidir ki, hətta həmişə sərgüzəştlər axtaran Əkizləri belə darıxdırmırlar. Lakin Əkizlərə bir şeyi yaddan çıxarmaq olmaz: əgər yeni hissiyyatlar axtararaq onlar haçansa xəyanət etsələr, heç vaxt bağışlanılmayacaqlar. Dolça, ona nə qədər ağır da olsa, bütün əlaqələri qəti və həmişəlik qıracaq.
Xərçəng + Qız. Xərçəngin bütün istəklərinə qatlaşan və onu həmişə bağışlamağa hazır olan Qızın bacarığı sayəsində bu ittifaq möhkəmdir. Qız üçün müdriklik, sabitlik səciyyəvidir. O, tez-tez öz maraqlarını qurban verir, Xərçəngin tükənməz ədalarına göz yumur. Bu vəziyyət hər ikisini qane edir və onların münasibətinə elə bir rahatsızlıq gətirmir.
Xərçəng + Xərçəng. Dayanıqlı ittifaqdır. nikahın uzunmüddətliliyi oxşar həyat yönəmlərinə eyni dünyagörüşünə və eyni hissetmə qabiliyyətinə əsaslanmışdır. Onlar bir-birlərini bir baxışdan başa düşürlər, həmişə bir-birini dəstəkləyirlər. Xərçəng heç vaxt öz xeyri üçün başqasına zərər verərək heç kəsin işinə qarışmır. Xərçənglər ailəyə çox ciddi və həyəcanla yanaşır, onu hər vəcdlə ətraf amillərdən qoruyurlar.
Şir + Oxatan. Bu ittifaq bir-birinə qarşılıqlı hörmət əsasında qurulmuşdur, buna görə də xüsusilə möhkəmdir. Onları müştərək zəhmət, ümumi dünyagörüşü və maraqlar birləşdirir. Hər ikisi qızğın, avantür sərgüzəştlər və səyahətləri sevirlər.
Qız + Tərəzi. Ən uğurlu və geniş yayılmış ittifaqlardan biridir. Hər ikisinin rahatlığa və müvəffəqiyyətə olan eyni həvəsi sayəsində bir-biriylə yaxşı yola gedirlər. Məişət məsələlərindəki oxşarlıq bütün başqa sahələrdəki: maddi, seksual, psixoloji və başqa sahələrdə tarazlığa hər ikisinin can atması ilə tamamlanır ki, bu da nikahın möhkəmliyini təmin edir.
Əqrəb + Oğlaq. Çox cazibədar ittifaqdır. Hər ikisi eyni dərəcədə güclüdür. Onlar illər uzunu öz hisslərini və məhəbbətlərini qoruyub saxlamağa cəhd edirlər. Onların hissləri, bir qayda olaraq, güclü və daimidir. Bu elə insanlardır ki, onlar başqa variant qəbul etmirlər. Belə nikahlarda xəyanətlər çox nadir hallarda baş verir.
Qız + Qız. Bürcün eyniliyinə baxmayaraq, nikah möhkəm və xoşbəxt olur. Onlar bir-birini yaxşı başa düşür, bir-birinin tələblərini və maraqlarını həyata keçirməyə çalışırlar. Hər ikisi müdrik, hövsələli, zəhmətkeşdir, buna görə də evdə həmişə qayda-qanun və firavanlıq hökm sürür.
Qız + Oğlaq. Bu ittifaqda qənaətcil və praktik Qızın ən gözəl xüsusiyyətləri realist Oğlaqın simasında öz layiqli həmdəmini tapır. Qızın müdrik tələbləri və praktik ağlı Oğlaqın çox xoşuna gəlir. Belə ailəni uşaqlar daha möhkəm edirlər.
Tərəzi + Dolça. Bu ittifaqa çoxları həsəd aparırlar. Onları ümumi maraqlar və planlar, səyahətə olan həvəs birləşdirir. Hər ikisi öz ətrafında səmimi şərait yaradaraq dostlarla vaxt keçirməyi sevir, şənlənməyi bacarırlar. Hər ikisi ideya mənbəyidir. Onları əhatə edən insanları məmnun etmək üçün həmişə maraqlı şeylər axtarıb tapırlar.
Qoç + Dolça. Qoç üçün Dolça ideal portnyordur. Dolça həmişə müxtəlif dəyişikliklərə və macəralara hazırdır. Dostlarla olan münasibəti yüksək qiymətləndirir, onlara görə çox şeyə getməyə hazırdır. Bu isə ailə üçün çox da yaxşı olmaya bilər, lakin o bunu ailəyə xətər toxunmadan edə bilir ki, bu da onun ikinci yarısı tərəfindən qiymətləndirilir. Bütün digər bürclərdən fərqli olaraq Dolça, Qoçu bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi qiymətləndirir və ona hörmət edir, onun müstəqilliyini dəstəkləyir və eyni cavab reaksiyasını da alır.
Tərəzi + Oxatan. Bu ittifaq hisslərdən çox, hər ikisinin müştərək aktiv fəaliyyətə can atmasına əsaslanır. Məhz bunun hesabına onlar müəyyən ictimai səviyyəyə, hörmətə və nüfuza çatırlar. Çoxları bu ittifaqı həddən artıq gözəl hesab edirlər.
Oxatan + Dolça. Etibarlı nikahdır. Hər ikisi öz aralarında razılığa gələrək bir-birinə müəyyən sərbəstlik verirlər, bununla belə bir-birinin hisslərinə hörmət edərək, nalayiqliyə yol vermədən və pornyoru pis, yaxud gülünc vəziyyətdə qoymadan bundan çox ağıllı istifadə edirlər. Məhz buna görə onların münasibətində həmişə yenilik hiss olunur, onlar bir-birini cana gətirmirlər. Ünsiyyətdə yüngüllük, dəyişikliklərə meyl və ağıllı macərabazlıq zaman keçdikcə qarşılıqlı anlaşmanı yalnız möhkəmləndirir. Oxatan və Dolça arasındakı körpü rolunu uşaqlar oynayır; uşaqların sayəsində onların ikinci nəfəsi açılır və yeni maraqlı həyat başlayır.
Qoç + Oxatan. Hər ikisi çox gözəl başa düşürlər ki, daha yaxşı variant ola bilməz. Ona gırə də hər ikisinin ailədən kənarda hər hansı bir müasibət qurması istəyi çox nadir hallarda qırılmaya gətirir. Hər mənada Oxatan Qoç üçün ilk növbədə rəhbər və havadardır, Qoç isə Oxatan üçün həmişə diqqətə ehtiyacı olan körpə kimidir.
Əqrəb + Oxatan. Bu nikah xüsusilə seksual mənada uğurludur. Bu cəhətdən onlar bir-birinə ideal yaraşırlar. Bundan əlavə onlar yaxşı valideyn və ideyaca həmfikirdirlər.

BİR-BİRİ İLƏ TUTUŞMAYAN BÜRCLƏR
Qoç ilə: Qoç, Xərçəng, Qız, Əqrəb, Oğlaq.
Buğa ilə: Tərəzi, Əqrəb, Oxatan, Dolça, Balıqlar.
Əkizlər ilə: Balıqlar, Əkizlər, Əqrəb, Oğlaq.
Xərçəng ilə: Şir, Əqrəb, Oxatan, Oğlaq, Dolça.
Şir ilə: Qız, Əqrəb, Dolça.
Qız ilə: Əqrəb, Oxatan, Balıqlar.
Tərəzi ilə: Tərəzi, Oğlaq, Balıqlar.
Əqrəb ilə: Əqrəb, Dolça, Balıqlar.
Oxatan ilə: Oxatan, Oğlaq.
Oğlaq ilə: Oğlaq, Dolça.
Dolça ilə: Balıqlar.
Balıqlar ilə Balıqlar.

Nə etmək olar?
Bunlar çox mürəkkəb ittifaqlardır. Onlara yalnız ülvi hisslər bəraət qazandıra bilər. Çünki ancaq böyük və güclü hisslər bu çətinliyin öhdəsindən gələ bilər. Amma yenə də, yaxşı nikah yalnız qeyri-tipik bürclər arasında, yaxud da ki, yalnız və yalnız kifayət qədər ağlın, intellektin və güzəştə getmək bacarığı olan yerdə mümkündür.Doğrudur ki, nikahlar göylərdə icra olunur. Heç kəs və heç nəyi qabaqcadan bilə bilməz. Qoy gənclər öz qəlblərinin səsini dinləsinlər, bir-birinə qarşı olan məhəbbətə etibar etsinlər. Və bütün ömürləri boyu xoşbəxt yaşasınlar.

loading...
(səs: 5)
Şərhlər: 27
Baxılıb: 11060
Geriyə
Hörmətli Qonaq, siz sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz.
Saytda şərh yazmaq, xəbər göndərmək və eləcə də digər hüquqlardan istifadə edə bilmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyinizi məsləhət görürük.
Offline
vipbetul
inanmiram
10 mart 2015 22:01
27
Of,If I stretch my hands,do you hold them in your hands,Sir?
Oh, do you look at my tearful eyes even once?
Offline
Aydan Habili
Amma niye oxatanla qiz uyğunlaşmirki anlamdim gitti 123
11 yanvar 2015 11:44
26
Offline
My sun
Goresen tereziyle eqreb nec olar birce onu yazmayıblar.
10 yanvar 2015 12:20
25
Bağışla gözlərim,mən sevdim sən ağladın.
Offline
Emfa
Hele bilmey olmaz.Qismet))
10 yanvar 2015 00:15
24
dunenimden otru darixiram bezen:(
Offline
Sara035
Oxatan+Dolçaheart
8 yanvar 2015 20:54
23
Aτasını Yuxuδa Ölмüş Görüв, Oyanarag Aτasına Sarılanlar,
-Bəs Aτasını Yuxuδa Sag Görüв, Oyanarag İçin-İçin Aglayanlar Neyləsin. !
Offline
Chalikushu
Duz deyil(((

Duz deyil(((
8 yanvar 2015 16:29
22
men ne vaxt boyudum ki qelbler qirdim(
Offline
leyla_258
AAAYY COX SUPER XEBERDI,COX BEYENDIM,INWALLAH BUR DA DEYILENLER HEQIQETEN DE OLAR,AMIN INSALLLAH
8 yanvar 2015 14:24
21
SENI SEVDIM DIYE KIZDIYSAN..
SENDE BENI SEV DE INTIKAMINI AL..:)
Offline
xeyalperest
Şexsen menim şirle munasibetim tutur ama baliqlarlada tutur nem twk
8 yanvar 2015 09:37
20
Allahim sozlerimi nece aciqlayim?Bu sozlerde sendendir,yene sene donmekdedir.
Offline
ŞehZam
Tutuwmuruq??? Vallahi de yalan billahide)))
8 yanvar 2015 01:02
19
Offline
Wiyinka
O qederde inanmiram
7 yanvar 2015 23:16
18
Offline
meni_gozle
Qoc+Oxatan super olar inwallah
7 yanvar 2015 22:59
17
Offline
sona
Paaa qiz ile baliqlar tutmur bes 7 ildi bir birne can deyib can ewiden biz deyilik?.. bow sohbetlerdi.
7 yanvar 2015 22:07
16
SEVMEK BU KADAR GUZELSE, KİM BİLİR SEVMEYİ "YARATAN" NE KADAR GUZELDİR...
Offline
SEVGI DENIZIM
bos bos seylerdi
7 yanvar 2015 19:49
15
Üstümə qışqıran, acıqlanan, küsən, küsdürən, qısqandıran lakin bir damla göz yaşımı görende dünyanı dağıdan birini sevdim cox sukur seni veren Allahima

♥ :)
Offline
Сладкий Ангел
men qizam gorey kim olacey 122 hansi bedbext
7 yanvar 2015 19:49
14
.Bir gülüşüm var Sizlərə ömür...
Offline
aziz a
Inanmiram
7 yanvar 2015 19:48
13
Rebbim kömek olsun cümlemize Amin
Offline
ece uslu
evlilik qismete baglidir
7 yanvar 2015 19:35
12
Offline
Baharim ol
O terezi men baliq.Allahdan xeyirlisi
7 yanvar 2015 18:40
11
Ama yenede
Offline
emis
hamsi istediyim yazilib duzdu
7 yanvar 2015 17:33
10
Offline
Qlamurr
Biz hər ikimiz tərəzi bürcüyük,çox yaxşı da yola gedirik.....hamısı boş şeydi....
7 yanvar 2015 17:17
9
Ədəbim əl verməz ədəbsizlik edənə,susmaq ən gözəl cavab ədəbi əldən gedənə.......
Offline
talis balasi
Men ekizler askim terezidi sukur problemimiz yoxdu cox sukur aada kicik incilikler olur ama ciddi mesele olmuyub cooox sukur,ele bilirem terezi burcunde olan insanlar cox mulayim sakit olurlar
7 yanvar 2015 17:00
8

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Müzakirələr

Azərbaycanım

Xəbər lenti

Astrologiya

Ən çox oxunanlar

Səsvermə

Bəs sizin bürcünüz nədir?

Qoç
Buğa
Əkizlər
Xərçəng
Şir
Qız
Tərəzi
Əqrəb
Oxatan
Oğlaq
Dolça
Balıqlar

 
 

Qadın testləri

Aylıq arxiv