Bürclərinizə görə uyğunlaşırsınızmı?

Müəllif: guler19
Şərhlər: 25
Baxılıb: 6753
Paylaş:
Səs ver:
(səs: 10)
QOÇ+QOÇ= ahəng barıt çəlləyini xatırladır.
QOÇ+BUĞA= daimi münaqişələr müşahidə olunur,lakin,müştərək iş birliyi və ya yaradıcılıq ittifaq tərəfdarlarını bir-birinə bağlaya bilər.
QOÇ+ƏKİZLƏR= bu nikah macəra dolu romana bənzəyir. Yalnız zamanla tərəf müqabilləri şəxsi hərəkət strategiyasını qurub ona əməl edəcək.
QOÇ+XƏRÇƏNG= ağır ahəngdir. İlk tanışlıq şirinliklərindən sonra münasibətlər qeyri-qənaətbəxş və mübahisə dolu olacaq.
QOÇ+ŞİR= çətin ittifaq olsa da,yaradıcı və əlvandır. Bir sözlə " Onlar uzun və xoşbəxt ömür sürüb bir gündə vəfat etdi".
QOÇ+QIZ= simaların müxtəlifliyi sonda parçalanmaya gətirib çıxardacaq.
QOÇ+TƏRƏZİ= əks tərəflərin güclü qarşılıqlı təsiri,bir-birini ideal tamamlama.
QOÇ+ƏQRƏB= çox gözəl cinsi münasibətlər,məişət həyatı isə dözülməzdir.
QOÇ+OXATAN= tərəf müqabilləri yüksək tərbiyə sahibi olduqda ,ümumi impulsivlik ümumi təhqir ilə əvəz olunmayacaq.
QOÇ+OĞLAQ= birlikdə tənhalıq.
QOÇ+DOLÇA= gözəl ahəng,təbiətcə aktiv olan qoçu hər zaman dəyişikliyə hazır olan dolça cəlb edir.
QOÇ+BALIQLAR=qəribə,ağır,eyni zamanda ,tez-tez rast gəlinən nikahdır. Bu nikahı hər hansı bir ideya qoruyub saxlaya bilər.
BUĞA+BUĞA = inadkarlıq baş alıb gedir,lakin ,tərəflər dəyişkənlik və fərqlilik qorxusundan ittifaqı qorumağa çalışır.
BUĞA+ƏKİZLƏR=çətin,birmənalı olmayan ,lakin,geniş yayılmış nikah. Əsas problem qısqanclıqdır.
BUĞA+XƏRÇƏNG= münasibətlərdə harmoniya.
BUĞA+ŞİR=sevgi və ehtiras ittifaqıdır,lakin,illər keçdikcə aktuallığını itirə bilər.
BUĞA+QIZ= xoşbəxt ailə həyatı.
BUĞA+TƏRƏZİ=getdikcə yığılıb artan qarşılıqlı kin və üzvurmalar,tərəfləri yalnız ümumi işguzar sahə və ya cəmiyyət asılılığı birlikdə saxlaya bilər.
BUĞA+ƏQRƏB= əla cinsi uyğunluq,ümumi işıldamalar və ehtiraslar,lakin,zamanla bezdirici olur. Adətən sevgili olurlar.
BUĞA+OĞLAQ= ittifaqlardan ən uğurlusu. Onları ümumi maraqlar və seksual uyğunluq birləşdirir.
BUĞA+DOLÇA=çətin uyğunlaşan partnyorlardır. Evlilik həyatları gah çox soyuq ,gah da odlu-alovlu olur.
BUĞA+BALIQLAR=kənardan qənaətbəxş görünən,həqiqətdə isə,buğanın kobudluğundan yaralanan balığın kədəri ilə dolu nikahdır.
ƏKİZLƏR+ƏKİZLƏR= ittifaq yalnız dost münasibətləri və tam azadlıq üzərində dayanır,xoşbəxtliyə zəmanət yoxdur.
ƏKİZLƏR+XƏRÇƏNG= nigah yalnız yüngüllük və azad münasibət şərti ilə qurulur.
ƏKİZLƏR+ŞİR= nigah ilə daha da möhkəmlənən dost münasibətləri.
ƏKİZLƏR+QIZ= münasibətləri ümumi maraqlar və qarşılıqlı güzəştlər möhkəmlədə bilər.
ƏKİZLƏR+TƏRƏZİ=tərəzidən gələn səliqə və harmoniya münasibətləri qoruyur. Ümumi maraqlar və işgüzar sahə birləşdirir.
ƏKİZLƏR+ƏQRƏB= çətin və yayılmış nikahdır. Aparıcı rol əkizlərin üzərinə düşür.
ƏKİZLƏR+OXATAN= mənafeli nikahdır. Həvəsdən düşməmək üçün qonaqlıqlar,səyahətlər sıx olmalıdır.
ƏKİZLƏR+OĞLAQ= bu münasibətlər çox vaxt uçuruma gətirib çıxardır.
ƏKİZLƏR+DOLÇA= hər ikisi üçün uğurlu nikah sayıla bilər,lakin,müntəzəm dava və fikir ayrılığı qaçılmazdır.
ƏKİZLƏR+BALIQLAR= evlilik uzun çəkmir,belə ki,balıqlar qeyri-daimiliyi bağışlamır.
XƏRÇƏNG+XƏRÇƏNG= bu ittifaq gur çaya bənzəyir. Göz yaşları,emosiya partlayışları ilə yanaşı bağışlanma.
XƏRÇƏNG+ŞİR= sevgi dolu ,sirrli və maraqlı ,lakin,evlilik üçün yararsız ittifaqdır.
XƏRÇƏNG+QIZ= hamar və yaxşı münasibətlər. Qız heç bir bürcün bacarmadığı qədər gərgin xərçəngi anlayır və bağışlayır. Xərçəng qızın daimiliyini,qız isə xərçəngin duyğusallığını və incəliyini bəyənir.
XƏRÇƏNG+TƏRƏZİ= bu ailəni maddi yüksəklik və cəmiyyətdəki mövqe qoruyub saxlaya bilər. Onlarda "biz" termini yoxdur, "mən mənəm", "sən də sən".
XƏRÇƏNG+ƏQRƏB= qarşılıqlı maraq mövcuddur,amma birgə mövcudluq heç də asand deyil.
XƏRÇƏNG+OXATAN=geniş yayılmış,əlvan,saxta brilliant kimi çoxtərəfli ittifaqdır.
XƏRÇƏNG+OĞLAQ= uzun-uzadı mübahisələr,daimi yaxınlaşma və uzaqdüşmələr,nəhayət sonunda xəyal qırıqlığı.
XƏRÇƏNG+DOLÇA=bir birinə tərəf can atma,yenidən uzaqlaşma.
XƏRÇƏNG+BALIQLAR= birgə həyat çətindir,tərəflərdən birinin qurban olmasını tələb edir,lakin,sonda böyük xoşbəxtlik bəxşişi var.
ŞİR+ŞİR= tərəflər xırdaçı olmazsa,ittifaq mümkünlüdür . Bir qayda olaraq ,belə cütlüklərin çox gözəl,fərqli və istedadlı övladları olur.
ŞİR+QIZ= anlayışsızlıq və özgəlik. Ümumi yüksək yaradıcılıq maraqları cütlüyü tənəzzüldən xilas edə bilər.
ŞİR+TƏRƏZİ= parlaq,harmonik və daimi münasibətlər. Tərəzi şir üçün ən uğurlu seçimdir.
ŞİR+ƏQRƏB= sərhədsiz ehtiras,lakin,belə yüklənmə ilə yaşamaq çətindir.
ŞİR+OXATAN= qarşılıqlı avtoritet. Hər iki tərəf macəra və avantyur həvəskarıdır. Birlikdə mümkün olmayanı gerçəkləşdirirlər.
ŞİR+OĞLAQ= çətin də olsa mümkündür. Oğlaq daima şirin ünsiyyətinə aldanır. Şir isə oğlağın daimi tərzindən yorulur.
ŞİR+DOLÇA= böyük cəlbetmə sadəcə ilk vaxtlara ,xasdır. Sonradan tam əks varlıqlar olduğunu dərk edincə ayrılarlar.
ŞİR+BALIQLAR= tragik məhəbbət yaxud böyük şəxsiyyətlər. Əgər şir balığın ardıyca yüyürməyi bacararsa və dala baxmaxan metamorfozlara hazır olarsa təbii ki.
QIZ+QIZ= çox uğurlu və möhkəm münasibətlər.
QIZ+TƏRƏZİ= bir-birinin çatışmaz cəhətlərini tamamlAmaq ittifaqı çox uğurlu edir.
QIZ+ƏQRƏB= tərəflər güclü xarakter sahibi olduqda mümkündür.
QIZ+OXATAN= sosial və ya dini yöndə cəmiyyətə xidmət ,tərəflərin birliyini qoruyub saxlaya bilər.
QIZ+OĞLAQ= möhkəmlik və tarazlıq. Hər ikisi ayıq baş ilə realistcəsinə həyata baxır.
QIZ+DOLÇA= qızın səbri çatana qədər davamlıdır.
QIZ+BALIQLAR= fərqli dünyagörüşü münasibətlərin korlanmSına gətirib çıxarır.
TƏRƏZİ+TƏRƏZİ=tərəflər müxtəlif tipli olduqda birgə ittifaq mümkündür.
TƏRƏZİ+ƏQRƏB= münasibətlərdə harmoniya hökm sürür. İntim həyatları çox qabarıqdır.
TƏRƏZİ+OXATAN = məhəbbət,dostluq,eyni nəzər nöqtəsi.
TƏRƏZİ+OĞLAQ= sevgidən başqa hər şey uyğunlaşır. Ümumi dili tapmaq asandır.
TƏRƏZİ+BALIQLAR= dəqiq qoyulmuş çərçivələr,məhdudiyyət.
TƏRƏZİ+DOLÇA= çox məhsuldar bir cütlük. Birgə yaradıcı ideyalar və planlar çiçəklənir.
ƏQRƏB+ƏQRƏB= darıxdırıcılıq,sıxılma və darısqallıq.
ƏQRƏB+OXATAN=macəralı sevgililər,eyni fikirli insanlar.
ƏQRƏB+OĞLAQ=onların sevgisi ömürlükdür.
ƏQRƏB+DOLÇA=orijinal cütlük.
ƏQRƏB+BALIQLAR=hərtərəfli ehtiras olan cütlükdür,lakin,balıqlar əqrəbin ağır xasiyyətinə dözməyib onu tərk edir.
OXATAN+OXATAN=avtoritet uğrunda mübarizə.
OXATAN+OĞLAQ= gah maddi mənafe gah da,mənəviyyat hökm sürür. Daxili qanunauyğunluqlar xaricilər ilə uyduqda ittifaq davam edə bilər.
OXATAN+DOLÇA= illərlə möhkəmlənən dostluq,yüngüllük və qarşılıqlı anlayış.
OXATAN+BALIQLAR=tərəflər bir-birini anlamağı bacarsalar mükəmməl cütlükdür. Əks halda hər ikisi bir-birini qıcıqlandıracaq.
OĞLAQ+OĞLAQ= biri digərinin inadını üstələyə bilmir,buna görə də kənarda ehtiyac ödəmək istəyirlər.
OĞLAQ+DOLÇA= illüziyalı vurğunluq. Bu tərəflərin tənhalıq hissini yaşAmasına qədər davam edir.
OĞLAQ+BALIQLAR= xəyallara dalmış məhəbbət. Dünyanın bütün dərinlikləri,çökəklikləri və genişlikləri bu iki idealist və mistik tərəfə açıqdır. Bu şərtlə ki,oğlaq çox da " yerə enmiş" olmasın.
DOLÇA+DOLÇA=yalnız dostluq və bərabər idarəetmə . Əks halda ailə çox davam gətirməyəcək.
DOLÇA+BALIQLAR= sehirli rəsimlər gözlənilmədən ,xoş olmayan reallıqla əvəzlənə bilər.
BALIQLAR+BALIQLAR= ikiüzlülüyün mənasız olduğu evlilik,kompromisə yer olmayan izdivac.

loading...
(səs: 10)
Şərhlər: 25
Baxılıb: 6753
Geriyə
Hörmətli Qonaq, siz sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz.
Saytda şərh yazmaq, xəbər göndərmək və eləcə də digər hüquqlardan istifadə edə bilmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyinizi məsləhət görürük.
Offline
qaranliq1
bu cur fikirlere inanmiram.
12 mart 2016 21:38
25
♥♥♥Həyatda heç bir şeyim az olmadı sənin qədər.Və heç bir şeyi istəmədim səni istədiyim qədər.♥♥♥
Offline
vipbetul
bu cur deyilenler sehfdi
10 mart 2015 22:18
24
Of,If I stretch my hands,do you hold them in your hands,Sir?
Oh, do you look at my tearful eyes even once?
Offline
My sun
Maraqlı idi təşəkkür
9 fevral 2015 17:36
23
Bağışla gözlərim,mən sevdim sən ağladın.
Offline
ece uslu
maraqli deyil
8 fevral 2015 00:53
22
Offline
Ay_El
Ekizlerem teşekkürler.
5 fevral 2015 23:34
21
Həyatım səni çox sevirəm!
Allah bir ömür boyu bizi xoşbəxt etsin.Sevgilim Həyatım mənim Mən səni bu dünyada hər şeydən çox sevirəm.Daha doğrusu ikinizi çox sevirəm.Я тебя люлблю.
Offline
birdane
Eqreb ve oglaq
5 fevral 2015 20:43
20
...heyat cox sade ve gozel ola bilerdi....
eger men her seyi bu qeder cox ureyime salmasaydim...
Offline
lili)
Qiz+Baliqlar 15 ildirki yola gedirik
5 fevral 2015 08:57
19
Offline
ismayilova ulker
Dolça+Şir mən dolçayam yoldaşımda şirdi çox gözəl yola gedirik . 8 ildi hərşey əladı. Inşallah bundan sonrada əla olacaq.
5 fevral 2015 02:54
18
Heçkimin başı üçün deyil dolçanı əsəbləşdirmək.
Offline
angel H-va
xerceng +xerceng
4 fevral 2015 20:15
17
Offline
Tomris Müslümova
ekizler eqreb((((
4 fevral 2015 18:39
16

Sən sadəcə mənimsən...!
Offline
Sevgi Meleyi
xercengem duzu bir az qarisiqdi yenede twk
4 fevral 2015 18:18
15
love love love
Offline
acisko
Duznu desem bele uygunlawmalara inanmiram.
4 fevral 2015 18:08
14
Həyatda sahib olduğum dəyərlər, sahib olmadıqlarıma dəyərlər...
Offline
leyla_258
oooooffffff sirle-terezi burcleri yoxdur.
4 fevral 2015 17:54
13
SENI SEVDIM DIYE KIZDIYSAN..
SENDE BENI SEV DE INTIKAMINI AL..:)
Offline
emis
maraqliydi inaniram burclere kahve
4 fevral 2015 17:10
12
Offline
Fiorella
Xasiyyetdende cog sey aslidi her seyde burcle deyil,elesi var burckeri tutmur ama yola gedir nece olur demek xasiyyeti elediki yolagedendi
4 fevral 2015 17:08
11
Offline
AYKA-ISI
bele weylere inanmiram
4 fevral 2015 17:06
10
Az qalibki telefonuma sevgilim deyim...çox
şirindi,nə istəyirəm edirəm,sifət
elemir,əsəbləşmir,bùtùn vaxtini mənimlə
keçirir :D ♥
Offline
Melek5
yox a bizmkihara alinir umumilikde alinir amma sevgide yox
4 fevral 2015 16:29
9
Get sevgilim! Dön desəm mən, gəlsən, sən Şərəfsizsən.
Offline
SEVGI DENIZIM
hec biz yoxug 15
4 fevral 2015 16:16
8
Üstümə qışqıran, acıqlanan, küsən, küsdürən, qısqandıran lakin bir damla göz yaşımı görende dünyanı dağıdan birini sevdim cox sukur seni veren Allahima

♥ :)
Offline
rəmsə
Buğa+şir.
Pis deyil.tşk
4 fevral 2015 15:48
7
Dəyəri azalmayan,əksinə hər gün artan tək şey övladdırquc
Offline
Qlamurr
Tərəzi+Tərəzi=tərəflər müxtəlif tipli olduqda birgə ittifaq mümkündür...
4 fevral 2015 15:29
6
Ədəbim əl verməz ədəbsizlik edənə,susmaq ən gözəl cavab ədəbi əldən gedənə.......

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Müzakirələr

Azərbaycanım

Xəbər lenti

Astrologiya

Ən çox oxunanlar

Səsvermə

Bəs sizin bürcünüz nədir?

Qoç
Buğa
Əkizlər
Xərçəng
Şir
Qız
Tərəzi
Əqrəb
Oxatan
Oğlaq
Dolça
Balıqlar

 
 

Qadın testləri

Aylıq arxiv