Həkim kollektivi Həkimə sual ver
Söhbət otağı
Dolça bürcünün uyğunluğu
Dolça bürcünün uyğunluğu
Göndərən: NoName
Şərhlər: 8
Baxılıb: 1066
Səs ver:
DOLÇA - QOÇ Dolça və Qoç arasında sıx və hərəkətli bir əlaqə yaşana bilər. Dolça insanıromantik və bir o qədər də dəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişməhalındadır. Qoç də bir o qədər hərəkətli, ağıllı və girişkəndir. Bu iki tip başda bir-birlərindən çox təsirlənərlər. Lakin irəlidəki zamanlarda Kova'yı romantikliyi ön plana çıxa bilər. Qoç bürcü də bu duygusallığa kifayət qədər cavab veremeyebilir.Bu vəziyyətdə bir-birlərindən uzaqlaşa. Dolça bürcü insanı duyğularını və özünü çoxasan ifadə edə bilən bir tipdir. Qoç isə daha çox hərəkətləriylə və rəftarlarıylaözünü ifadə edir. Kova'yı qarşı tərəfi anlaya bilməsi üçün xüsusi bir səy sərf etməsilazım ola bilər. Seksual baxımdan çox uyğun olamayabilir. Bunun səbəbi Dolçainsanının romantik quruluşunun çox çox ön planda olmasından qaynaqlanır. Kova'yıbir anı bir anını tutmağa bilər. Qoç, Dolça ilə eyni istiqamətdə hərəkət etməyibaşarabilirse xoşbəxt olar.

DOLÇA - BUĞA Dolça və Buğa arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Buğa həqiqi, mehriban, sadiqvə dürüstdür. Dolça isə dəyişəndir. Onun həyatına uyğunlaşmaq çox çətindir. Çünkihər mövzuda davamlı dəyişənlik göstərər. Sadakat mövzusunda da problemləri vardır. Tək bir adama bağlanmaqdan çətinlik çəkər. Hər iki xarakterin də həyatabaxışı və həyatı şərh etmə şəkli fərqlidir. Dolça bürcü şən və hərəkətlidir. Bir oradabir burada könül əyləndirən biri kimi görünsə də, həqiqətən sevdiyi təqdirdəəyləncəli bir aşiq olacaq. Buğa isə daha romantik və romantikdir. Dolça hər nəqədər xaricə dönük şəxsiyyətiylə Öküzün təsir etsə də uzun vəd edə onu çox da çox xoşbəxt edə bilməz. Bu tiplər seksual istiqamətdən də çox uyğun deyil. Buğavə Dolça arasında eşq və sevgi sıx bir şəkildə yaşanırsa o zaman əlaqələri evliliyəçevrilə bilər. Lakin mütləq bir az bir-birlərinin istədikləri kimi olmaq üçün səygöstərmələri lazımdır.

DOLÇA - ƏKİZLƏR Dolça və Əkizlər arasında uyğun bir əlaqə olacaq. Hər iki bürc də havaqrupundandır. Ümumi mənada hər ikisi də dəyişən və uçarım. Romantik və fikriistiqamətdən yeniliklərə asanca ayaq uydururlar. Hər ikisi də azadlığına düşkündür və məhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmaz. Bu səbəblə bir-birlərinin fərdi azadlıqlarınahörmət edəcək. Dolça bürcü ağıllı, romantik, mehriban və şəndir. Əkizlər isəmehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Hər ikisi də dəyişik insanlarla tanış olmaqdan və dəyişik mühitlərdə olmaqdan kef alarlar. Dolça bürcü, girdiyi hərmühitə asanca ayaq uydura bilərlər və dost canlıdır. Eyni şəkildə Əkizlər insanı daçox danışan və mehriban tutumuyla dərhal gözə dəyəcək. Bu iki tip bir-birlərinicazibədar tapar və yaxşı bir yoldaşlıq qurar. Seksual istiqamətdən hər iki tərəf dəaktivdir. İstək və arzularını asanlıqla bir-birlərinə ifadə edə bilərlər. Əgər əhəmiyyətli bir fərdi ziddiyyət yoxsa uyğun bir əlaqə yaşayarlar.

DOLÇA - XƏRÇƏNG Dolça və Xərçəng arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Xərçəng bürcü həssas,romantik və romantikdir. Dərin duyğulara malikdir. Ətrafındakı hər şeyi ürəyininsəsiylə şərhlər. Dolça isə dəyişəndir. Onun həyatına uyğunlaşmaq çox çətindir.Çünki hər mövzuda davamlı dəyişənlik göstərər. Sadakat mövzusunda daproblemləri vardır. Tək bir adama bağlanmaqdan çətinlik çəkər. Hər iki xarakterində həyata baxışı və həyatı şərh etmə şəkli fərqlidir. Dolça bürcü şən və hərəkətlidir.Bir orda bir burada könül əyləndirən biri kimi görünsə də, həqiqətən sevdiyitəqdirdə əyləncəli bir aşiq olacaq. Həyatı dolu dolu yaşamaqdan çox zövq alar. Bir əlaqədə qarşı tərəfə bağlanmaq onun üçün çox çətindir. Heç bir zaman idarəedilməkdən və istiqamətləndirir xoşlanmaz. İctimai həyatdan və davamlı çöldəyoldaşlarıyla vaxt keçirməkdən çox kef alar. Xərçəng bürcünün çox ağıllıdavranması və ona yönlendirildiğini hiss etdirmədən onu idarə etməsi lazımdır. Hər iki tərəf də arzulu və ehtiraslıdır. Lakin Xərçəng insanının romantikliyi daha ağırlıq təşkil edər. Dolça bürcü məntiqlidir. Duyğularını çox bildirməzlər. Bu səbəbdənXərçəng romantik təminsizlik yaşaya. Bu iki tipin uzun vəd edə uyğun bir əlaqətutması çətindir.

DOLÇA - ŞİR Dolça və Şir bürcləri arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Aslan hərəkətli, şən,girişkən və romantikdir. Həyatın gözəlliklərinə, nümayişə və lüksə olduqca düşkündür. Eyni zamanda da qürurludur. Dolça bürcü romantik və bir o qədər dədəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişmə halındadır. Aslan və Dolçabürcləri arasında balanslı bir əlaqə olacaq. Bir çox istiqamətdən bir-birləriyləuyğunlaşma göstərirlər. Hər ikisi də ağıllı, xaricə dönük, hərəkətli, səmimi və şəninsanlardır. Bərabərkən çox keyfiyyətli və kefli vaxt keçirirlər. Ətraflarında bir çoxinsan olacaq. Dostları tərəfindən çox sevilərlər və cəmiyyət içində axtarılankəslərdir. Hər iki tərəf də seksual baxımdan uyğun və ehtiraslıdır. Lakin Dolçabürcünün Aslanın qürurunu davamlı oxşaması lazımdır. Əksinə təqdirdə şəxsiyyətqarşıdurmasına qədər gedən bir çəkişmə yaşana. Uzun vədədə evliliyə gedə biləcək uyğun bir əlaqə tutarlar.

DOLÇA - QIZ Dolça və Qız arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz .. Qız insanı ağıllı, mehriban, yaxşıniyyətli, etibarlı və detalçıdır. Bir dəfə sevdiyi zaman etibarlı və sadiq bir aşiq olacaq. Munis bir mizacı vardır. Özünü ifadə edərkən birbaşa bir dil istifadə edər.Xoşuna gəlməyən mövzularda çəkinmədən tənqid edər və incidici də ola bilər. Buonun pis niyyətindən deyil içdən olmasından qaynaqlanmaqdadır. Dolça insanı isəromantik və bir o qədər də dəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişməhalındadır. Davamlı dəyişik mühitlərdə müxtəlif insanlarla olmaqdan kef alar. Hər ikitipin də əlaqədən və həyatdan gözləmələri fərqlidir. Dolça, Başak'a güvən verməz.Seksual baxımdan da gözləmələri çox bir-birinə uyğun gəlməz. Uzun vəd edəuyğun bir əlaqə yakalamaları çətindir.

DOLÇA - TƏRƏZİ Dolça və Tərəzi arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər iki bürc də havaqrupundandır. Ümumi mənada hər ikisi də dəyişən və uçarım. Romantik və fikriistiqamətdən yeniliklərə asanca ayaq uydururlar. Hər ikisi də azadlığına düşkündür və məhdudlaşdırılmaqdan xoşlanmaz. Bu səbəblə bir-birlərinin fərdi azadlıqlarınahörmət edəcək. Tərəzi insanı zərif, romantik, mehriban və romantikdir. Qarşı tərəfənecə xitab etməsi lazım olduğunu yaxşı bilər. Digər tərəfdən də bəzi mövzulardaolduqca qərarsızdır. Tərəzi bürcü sadiq və uyğun bir sevgilidir. Dolça isə ağıllı,romantik, mehriban və şəndir. Hər ikisi də dəyişik insanlarla tanış olmaqdan vədəyişik mühitlərdə olmaqdan kef alarlar. Dolça insanı hər girdiyi mühitə asancaayaq uydura bilərlər və dost canlıdır. Seksual istiqamətdən hər iki tərəf də aktivdir.İstək və arzularını asanlıqla bir-birlərinə ifadə edə bilərlər. Əgər əhəmiyyətli bir fərdiziddiyyət yoxsa uyğun bir əlaqə yaşayarlar.

DOLÇA - ƏQRƏB Dolça və Əqrəb arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Əqrəb insanı ehtiraslı,romantik, hərəkətli və cazibədardır. Partneriyle bir çox şeyi birlikdə etmək istər.Eyni zamanda romantikdir və hissləri qüvvətlidir. Dolça isə dəyişəndir. Onun həyatına uyğunlaşmaq çox çətindir. Çünki hər mövzuda davamlı dəyişənlikgöstərər. Sadakat mövzusunda da problemləri vardır. Tək bir adamabağlanmaqdan çətinlik çəkər. Hər iki xarakterin də həyata baxışı və həyatı şərh etmə şəkli fərqlidir. Dolça bürcü şən və hərəkətlidir. Bir orada bir burada könüləyləndirən biri kimi görünsə də, həqiqətən sevdiyi təqdirdə əyləncəli bir aşiq olacaq. Həyatı dolu dolu yaşamaqdan çox zövq alar. Bir əlaqədə qarşı tərəfəbağlanmaq onun üçün çox çətindir. Heç bir zaman idarə edilməkdən vəistiqamətləndirilir xoşlanmaz. İctimai həyatdan və davamlı çöldə yoldaşlarıyla vaxt keçirməkdən çox kef alar. Əqrəbin çox ağıllı davranması və ona yönlendirildiğinihiss etdirmədən onu idarə etməsi lazımdır. Hər iki tərəf də arzulu və ehtiraslıdır.Lakin Əqrəb bürcünün romantikliyi daha ağırlıq təşkil edər. Dolça insanı məntiqlidir.Duyğularını çox bildirməzlər. Bu səbəbdən Əqrəb bürcü romantik təminsizlikyaşaya. Bu iki tipin uzun vəd edə uyğun bir əlaqə tutması çətindir.

DOLÇA - OXATAN Dolça və Yay arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Oxatan bürcü insanı Etibarlı, şən,ağıllı və xaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdə bağlanmaqdan çox qorxar. Bu onun təbiətində vardır. Gəzmək,əylənmək və həyatdan zövq almaq istər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əslabir mövzu üzərində yoğunlaşamaz. Dolça isə romantik və bir o qədər də dəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişmə halındadır. Davamlı dəyişik mühitlərdəmüxtəlif insanlarla olmaqdan kef alar. Bu iki tip bir-birlərindən şəxsiyyət xüsusiyyətləri səbəbiylə çox təsirlənər və çox yaxşı dost olarlar. Bu dostluq qısa müddətdə bir eşqə çevrilə bilər. Seksual baxımdan bir-birinə uyğunlaşmagöstərirlər. Uzun vəd edə əyləncəli və mükəmməl bir əlaqələri olacaq.

DOLÇA - OĞLAQ Dolça və Oğlaq arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Oğlaq bürcü insanı romantik,düşüncəli və səbirlidir. Bir dəfə sevdimi edə bilməyəcəyi fədakarlıq yoxdur. Hərmövzuda sevdiyi adama dəstək olar. Tək utancaq bir mizacı olduğu üçün özünüifadə etməkdə çətinlik çəkə bilər. Sevdiyi adamı çoxuyla sahiblənər və qısqancdır.Tam bir güvən insanıdır. Lakin bu bürcü anlamaq zaman zaman Dolça üçün çətinola bilər. Çünki duyğularını müəyyən etməz və inciməkdən qorxar. Dolça bürcününonu əlində tutması üçün ona güvən verməsi və düşüncələrini yumşaq bir dillə ifadəetməsi lazımdır. Oğlaq maddi cəhətdən xəsis deyiləcək qədər tutumludur. Bunun səbəbi özünü etibarda hiss etmə duyğusundan qaynaqlanmaqdadır. Dolça bürcüromantik və bir o qədər də dəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişməhalındadır. Dəyişik mühitlərdə, müxtəlif insanlarla olmaqdan kef alar. Hər iki tipin dəəlaqədən və həyatdan gözləmələri fərqlidir. Dolça bürcü, Oğlak'a güvən verməz.Seksual baxımdan da gözləmələri çox bir-birinə uyğun gəlməz. Uzun vəd edəuyğun bir əlaqə yakalamaları çətindir.

DOLÇA - DOLÇA Dolçalar arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Bu iki tipin bənzər bir çox xüsusiyyəti vardır. Sanki həyatı qəbul etmə şəkilləri də eynidir. Hər ikisi də romantik və bir o qədər də dəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişmə halındadırlar.Dəyişik mühitlərdə, müxtəlif insanlarla olmaqdan kef alarlar. Hər iki tipin dəəlaqədən və həyatdan gözləmələri fərqlidir. Ehtiyac duyduqları güvən duyğusunubir-birlərində asan asan tapa bilməzlər. Şəxsi anlaşılmazlıqlar qısa müddətdə başgöstərəcək. Ayrıca bir-birlərinə qarşı üstünlük təmin etməyə çalışacaqlar və həyataqarşı eyni istiqamətdə ilerleyemeyeceklerdir. Müstəqilliyi bir-birlərindən belə dahaəhəmiyyətlidir. Seksual baxımdan arzulu olmalarına baxmayaraq bir-birlərindən tezsıkılmaları olasıdır. Siz uyğun və balanslı bir əlaqə yaratmaq onları məcbur edəcək.

DOLÇA- BALIQLAR Dolça və Balıq bürcləri arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Dolça romantik və bir o qədər də dəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişmə halındadır. Dəyişikmühitlərdə müxtəlif insanlarla olmaqdan kef alar. Balıq isə romantik, romantik vəxəyalpərəstdir. Kova'yı xaricə dönük və məntiqli quruluşuna baxmayaraq Balıq bürcü bunun tam tərsidir. Kova'yı maraqını çəkə biləcək mövzular haqqındadanışmağı çox bacara bilməz. Dolça hərəkətli və ələ ovuca sığmayan bir quruluşa malikdir. Balıq isə daha sakit və munistir. Elə romantikdir ki, bu romantiklik onunxəyal aləmində yaşayan bir insan olmasına səbəb olar. Ayaqları asan asan yerə basmaz və gerçəkləri göz ardı edərək yaşamağı seçər. Həyata qarşı çox cəsarətiyoxdur. Bu səbəblə bu iki tipin müsbət bir əlaqə içində olmaları qeyri-mümkündür.Seksual istiqamətdən isə Kova'yı ehtiraslı quruluşu yanında Balık'ın həddindən artıqromantikliyi ön plana çıxar. Bu iki tip arasında uyğun bir əlaqə görmək mümkün deyil.

Şərhlər: 8
Baxılıb: 1066
Geriyə
Hörmətli Qonaq, siz sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz.
Saytda şərh yazmaq, xəbər göndərmək və eləcə də digər hüquqlardan istifadə edə bilmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyinizi məsləhət görürük.
___Jasmin___
Sitat: _Qanadsız_Mələk_
Sitat: ___Jasmin___
Ohhbe sonunda geldi bu xeber amma hec xos gelmedi neyse xebere gore tsk

Sitat: _Qanadsız_Mələk_
Rəfiqəmin bürcüdü

kimdi o qiz?

Əlbəttə ki sən.

ayy ureyim menim bitanem123
31 iyul 2016 18:38
# 8Sen Karabin men KarabAy

Bir yanım Məmməd Əmin Rəsulzadə...
Akkuw)
aaaa menim burcum..dolca seni sevirem heart

Dolca Oglaq heart ))
31 iyul 2016 14:32
# 7
Deyerine deyer vermeyen deyersizlere verdiyin deyer neye deyer(
Mrs.Kemale
dolca oglaq duzdu 23
30 iyul 2016 17:12
# 6
Heç kimin xarici görünüşündə qüsur axtarma. Unutma ki, hər kəsin rəssamı ALLAHdır!!!
Sara035
Dolça-oxatan08
30 iyul 2016 16:09
# 5
Aτasını Yuxuδa Ölмüş Görüв, Oyanarag Aτasına Sarılanlar,
-Bəs Aτasını Yuxuδa Sag Görüв, Oyanarag İçin-İçin Aglayanlar Neyləsin. !
Totu
Oxumadim.tesekkurler
30 iyul 2016 16:05
# 4
baby baku
nem bilmirem ee olar olmaz hecbaxmadim daa
30 iyul 2016 15:59
# 3
xala oldum
zuzuma qurban xalasi Zəhram qizil parasi
vipbetul
bele yazilara inanmam
30 iyul 2016 15:15
# 2
Of,If I stretch my hands,do you hold them in your hands,Sir?
Oh, do you look at my tearful eyes even once?
___Jasmin___
Ohhbe sonunda geldi bu xeber amma hec xos gelmedi neyse xebere gore tsk

Sitat: _Qanadsız_Mələk_
Rəfiqəmin bürcüdü

kimdi o qiz?
30 iyul 2016 15:05
# 1Sen Karabin men KarabAy

Bir yanım Məmməd Əmin Rəsulzadə...
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

(ana səhifəyə gedin.)

TEZKLİKLƏ

Adların mənaları Yuxuyozmalar
Xəbər lenti HAMISI
YeniQadin.Biz
Səsvermə
 

Saytın hansı bölməsini xoşlayırsınız?

Qadınlar.Biz həyatı
Gündəm - Magazin xəbərləri
Moda
Gözəl qadın
Bizim mətbəx
Sağlıqlı yaşam
Hamiləlik və Analıq
Qadın və Cəmiyyət
Münasibətlər
Həyat tərzi
Bürclər və Qoroskop
Bölümlü Hekayələr
Kişi dünyası
Oyunlar
Video - Musiqi

 
 
HAMISI Ən çox oxunanlar
İdeal çəkini hesabla
Boyunuz : sm
Çəkiniz : kq
Yaşınız :
Cinsiniz :
İdeal Çəkiniz : kq
Fərq : kq

BÜRC UYĞUNLUĞU

Sevgilinizlə bürc uyğunluğunuzu öyrənə bilərsiniz