İllərə görə xarakterimiz

Müəllif: Pure Love
Şərhlər: 21
Baxılıb: 3046
Paylaş:
Səs ver:
(səs: 0)
» Qadın - At öz ərinə bədbəxtlik gətirir və dalaşqan xasiyyetin sahibi olur. Əsas qorxulu qadın at Odlu at ilində (1966) dünyaya gələn qadınlardır. Bunlara baxmayaraq At tanınmış, şən, çox danışan, cazibədardır. O pullarla ağıllı davranır, qənaətcildir, gozəl evdar qadındır. Onun ağlı insanları öz fikirlərini deməmişdən çox-çox qabaq valeh edir, bu da onlara insanlarla davranişda üstünlük gətirir. At müdrikdir, istedadlidir, hər şeyi öz əlləri ile etməyi xoşlayır. At sevgiyə görə hər şeyi kənara atıb, ətrafdakılara fikir veməyə də bilər. Bunun ucbatından da çox vaxt o sevgi məsələlərində uğursuzluqla üzləşir. At dözümsüzdür, gündəlik işlər onun üçün maraqsızdır. Sevdiyi şeylər mənzərə, teatr, opera, konsertlər, toplantılar, çoxlu adam olan yerlər. Atin yaxşı ailə həyatı Pələng, It, Qoyunla; pis ailə heyatı - Öküz, lap pis - Siçanladır.

»Donuz
»1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 , 2007,2019
» Donuz ilində anadan olanlar çox tərs olurlar. Öz böyük dözümlülüyü ilə Donuz heç vaxt öz yolundan dönmür. Onun çox az dostları olur, buna baxmayaraq donuz həmişə öz dostlarının qədrini bilir. Onlar çox qapalı, nadir hallarda danışandırlar. Meymun kimi, donuz da intellektualdir, onun elmə qarşı böyük meyli var. Donuzlar özündən tez çıixan, amam dava-dalaşla arası olmayan insanlardır.
O sevdiyi insanlara bağli ve mehribandir. Donuz öz ömrünü Dovşan ve ya Qoyunla bağlamağı məsləhətdir. Pis ailə - Meymunla, lap pis - Ilanladır.

Dovşan
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Dovşanların gözəl danışıq qabiliyyətləri var, istedadlı və təmizlikseverdirler, ciddi, dözümlü, xoşməramlı və gözəl seçim qabiliyyətinə malikdir. Dovşan ətraf mühiti sevir ətraf mühitdəkilər de onu. Onun həmişə bəxti gətirir, bir azca qeybət qırmagəı xoşlayır. O sevdiyi insanlara hemişə bağlıdir. Dovşan özündən heç də tez çıxmır. İşlərində uğur qazanandır. Dovşan melonxolikdir, o ürəyi yumşaqdır. Dovşan yaxşı tutduğu adamlar Qoyunlar, Donuzlar ve Itlərdir. Pis ailə Əjdaha ilə, lap pis ise Siçan ve Xoruzladır.

»Əjdaha
»1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
» Əjdaha işarəsi altında anadan olanlar zəhmətkeşdirlər və hemişə işdə və təhsildə uğur qazanırlar.Əjdahalar mülayim və dözümlüdürlər, lakin kəskin xarakterə malikdirlər və çox vaxt öz ərlərinin üstündə hakimlik edirlər. Onlar tərsdirlər. Əjdaha iradəlidir və geniş ürəyə malikdir. Onun hörmətini həmişə saxlayırlar. O həmşə öz işinə həvəslə yanaşır. Ejdaha ikiüzlülük ve diplomatiya üçün yaranmayıb, bütün hərəkətlərində səmimidir. Kişi-Əjdahalar xoşbəxt adamlar sayılır. Əjdahanın uğurlu ailə həyatı Siçanla, Ilanla, Meymunla, Xoruzla, uğursuz Öküzlə, Əjdaha ilə, lap uğursuz isə Itlərdir.

»İlan
»1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
» Ilan - gözəllik, müdriklik və incəsənət nümunəsidir. Güclü işçi qabiliyyətinə malikdir, lakin kinlidir. Ilan - ağıllı varlıqdır, heç nədən heç kimə xələl yetirməz. Ilan ilində anadan olmuş insanlar ağıllı, soyuqqanıi və dözümlü olurlar. Ilan öz müdrikliyinə, uzaqgörənliyinə və hökmünə görə həmişə seçilib. Bəxti çox şeydə gətirir. Ilan başqalarının fikirlərinə inanmır, buna görə də öz intuitsiyasına arxalanaraq hər şeyi özü həll etməyi üstün tutur.
Ilanın Öküz, Xoruz, Əjdaha ilə gözəl ailə heyatı olur,Siçan, It və Dovşan ona yaraşırlar; uğursuz ailə həyatı meymunla, bəbəxt ailə həyatı isə Pələng və donuzladır. Qadinlar - zərif, mərd, asılı olmayan olurlar.

»İt
»1922, 1034, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
» Itlər - bu sadiqlik vəfalılğa nişandır,onlar uşaqların tərbiyəsinə qarşı çox diqqətcildirlər. It ilində doğulan insanlar sağlamfikirlidirlər. Müvəffəqiyyət qazanmaq üçün onlara kimsə kömək və qayğı göstərməlidir. Gözəl xasiyyətləri olduğu üçün onların çoxlu dostu olur. It ilində doğulan adamlar həmişə ədalətin müdafiəçhisi olublar.Itlər sənayedə çox yaxşı başçı, həmkarlar ittifaqında aktiv xadim, tərbiyəçi ola bilerler. Itlər Atlar Dovşanlar ve Pələnglərlə xoşbəxt ola bilərlər. Xoruz ve öküz nigahı uğursuzdur. Ən uğursuzu isə əjdaha və qoyunladır.

»Meymun
»1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
» Meymunlar təbiətcən çox fədakardırlar. Meymun ilində doğulanlar tamahkarlığa ehtiraslıdırlar. Ağıllı, böyük işlərdən tutmaq bacarığı, hər bir ağıl və bacarıq tələb edən sahələrdə bacarıqlıdırlar. Meymunlar çox mehribandırlar Meymunlar çox hesablayır, həmişə ətrafda baş verənlərdən xəbərdardır. Onların çox gözəl yaddaşları var, asanlıqla gördüyü, eşitdiyi ,oxuduğu şeyi detalları ilə deyə bilər. Kişi-qadın müunasibətləri uğursuz formalaşır.Meymunlar Əjdaha ve Siçanla yaxşı ittifaqda ola bilər,uğursuz nigah ise Ilanla ve Donuzladır. Ən uğursuz nigah ise Pələnglədir.

»Öküz
»1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 1021
» Inək gücü və zəhmətsevərliyi təmsil edir. Bu ildə anadan olmuşlar az danışırlar, böyük səbrə malikdirlər, digərlərini səmimiliyə çağıra bilirlər.O, kinli ve tündxasiyyətdir. Onun kin saxlamağı dəhşətlidir. Özünə qapalı adam olsa da hərdən gözəl natiqlik də edə bilir. Əldən zirək olduğu üçün evi həmişə gözəl qurulmuş olur. Normal ailə həyatı Xoruz ve ya Siçanla ola bilər. It ve ya Atla uğursuz, Qoyunla pis aile hayatıi olur.

»Pələng
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
» Pələng ilində anadan olanlar çox həssas, əyləncə axtarışında olan, səxavətli, bəzi vaxtlarda əsəbidirlər. Onlara qarşı çox böyük hörmət var, lakin həmişə təcili qərar qəbul edirler. Bir az eqoist ve mərddirler. Yaponiyada Pələng ilini uşaq doğulması üçün əlverişli il hesab edirlər, xüsusilə de oğlan uşağının. Pələng Yerin gücünü ifadə edir. Yaxşı ittifaq Atla ve Əjdaha illəridir. Ən pis nigah ise Öküz, Ilan və Meymunladır.

»Qoyun
»1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
» Qoyun ilində doğulmuş insanlar sakit, sadə,xoşrəftarlı, zəhmətsevər insanlardır. Qoyunlar zövqlə artistlik edə bilirlər, təbiətcə ehtiraslıdırlar. Onlar sənətkarlıq istedadına malikdirlər. Lakin, onlar bədbin, narahat,utancaqdırlar.Bunlarala yanaşı onlar özlərini sevdirə bilirlər, heç bir maddi çətinlik çəkmirlər.Çox vaxt din adamları olurlar. Həvəslə ve təmənnasız her şeyi daha zavallı insanlarla bölüşürlər. Qoyunların yaxşı nigahı Dovşan,Donuz ve Atladır.Uğursuz nigah isə Siçanla, xüsusilədə öküz və itlədir.

»Siçan
»1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
» Siçanlar böyük həyati bir güc ifadə edirlər. Ilk baxışdan onlar çox sakit,ağır ve şən görsənirlər.Lakin bu sakitliyin arxasında əsəbilik və narahatlıq gizlənir.Siçanlar çox qapalı adamlardır. Onlar pulları yalnız özlərinə xərcləmək, və heçnədə özlərini heçnədən mehrum etmirlər. Uğurlu nigahları Meymunlarla, Əjdahalarla və Öküzlərlədir. Bir az uğursuzu Itlərlə, Donuzlarla və ya Ilanlarladır. Onlar Atlardan uzaq gəzməlidirlər və ən pisi isə, Siçan kişi Alovlu Atla evləndikdə olur, bu isə 60 ildə bir dəfə olur).

»Xoruz
»1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
» Xoruz ilində doğulan adamlar zəhmətseverlikləri ilə,üzüyola xassiyətləri ilə ve qapalı ev həyatları ilə seçilirlər. Xoruzlar həmişə öz işləri ilə məşğuldurlar.Xoruzar fikirləşirlər ki, onlar həmişə düzdürlər Onlar heç kimə inanmırlar və həmişə özlərinə güvənirlər.Hərdən bir elə fikir yaranır ki, onlar ciddi işlər görməyə qabiliyyətləri var ancaq bu belə deyil.Onalr qazandıqları hər şeyi xərcləyirlər və müflisləşə bilerler.Onalr nə fikirləşirlərsəo nu da deyirlər. Lakin, bu başqalarının hisslərinə biganəlikdən irəli gəlir. Xoruzlar Öküzlərlə, Ilanlarla ve Əjdahalarla xoşbəxt ola bilərlər. Uğursuz nigahları isə Siçan, Xoruz və Itlərlədir. Ən uğursuzu isə Dovşanladır.

loading...
(səs: 0)
Şərhlər: 21
Baxılıb: 3046
Geriyə
Hörmətli Qonaq, siz sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz.
Saytda şərh yazmaq, xəbər göndərmək və eləcə də digər hüquqlardan istifadə edə bilmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyinizi məsləhət görürük.
Offline
Su Perisi
men peleng iliyem mene ele gelirki biraz duzgunluk var
9 oktyabr 2016 08:08
21
sən səbirli ol,bir gün dövran dönəcək,sənə edilən haqsızlıqlari Allah görəcək,ahın yerdə qalmaz,bir gün sıra onlara da gələcək...
Offline
Efsuw2016
Helile bax bu da at ili baji
At öz ərinə bədbəxtlik gətirir və dalaşqan xasiyyetin sahibi olur. Əsas qorxulu qadın at Odlu at ilində (1966) dünyaya gələn qadınlardır. Bunlara baxmayaraq At tanınmış, şən, çox danışan, cazibədardır. O pullarla ağıllı davranır, qənaətcildir, gozəl evdar qadındır. Onun ağlı insanları öz fikirlərini deməmişdən çox-çox qabaq valeh edir, bu da onlara insanlarla davranişda üstünlük gətirir. At müdrikdir, istedadlidir, hər şeyi öz əlləri ile etməyi xoşlayır. At sevgiyə görə hər şeyi kənara atıb, ətrafdakılara fikir veməyə də bilər. Bunun ucbatından da çox vaxt o sevgi məsələlərində uğursuzluqla üzləşir. At dözümsüzdür, gündəlik işlər onun üçün maraqsızdır. Sevdiyi şeylər mənzərə, teatr, opera, konsertlər, toplantılar, çoxlu adam olan yerlər. Atin yaxşı ailə həyatı Pələng, It, Qoyunla; pis ailə heyatı - Öküz, lap pis - Siçanladır.
[b]Yazilanlarda uygunluq var ozun it ilindenem yoldasim peleng ilindendir 07[\b]
2 oktyabr 2016 08:43
20
Məni bu həyatda ən çox xoşbəxt edən sənin yanımda olman, yaxşı ki varsan və yaxşı ki, mənim yoldaşımsan
Offline
son bahar
donuz iliyem tam raziyam
2 oktyabr 2016 00:55
19
Həyat cox çətindi, ama məndə asant biri deyiləm...Sözümün keçmədiyi yerdə sözümü yox!!!!Yerimi dəyisərəm
Offline
Ay_El
pələng ili teseekurler
1 oktyabr 2016 23:05
18
Həyatım səni çox sevirəm!
Allah bir ömür boyu bizi xoşbəxt etsin.Sevgilim Həyatım mənim Mən səni bu dünyada hər şeydən çox sevirəm.Daha doğrusu ikinizi çox sevirəm.Я тебя люлблю.
Offline
hazal♡
Men ejdaha iliyem.niwanlim xoruz ilidi...ilimiz tutur.
30 sentyabr 2016 20:19
17
Sevmək asan oldugu kimi, unudmagda asan olur zamanla...O:-)
Offline
Helena
Doguldugum il yox idi
30 sentyabr 2016 18:45
16
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Yaşadığım bütün yalnızlıqlar, gözlədiyim bir insan üçündür xeyal
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Offline
narmiwka_15
»İlan
»1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
» Ilan - gözəllik, müdriklik və incəsənət nümunəsidir. Güclü işçi qabiliyyətinə malikdir, lakin kinlidir. Ilan - ağıllı varlıqdır, heç nədən heç kimə xələl yetirməz. Ilan ilində anadan olmuş insanlar ağıllı, soyuqqanıi və dözümlü olurlar. Ilan öz müdrikliyinə, uzaqgörənliyinə və hökmünə görə həmişə seçilib. Bəxti çox şeydə gətirir. Ilan başqalarının fikirlərinə inanmır, buna görə də öz intuitsiyasına arxalanaraq hər şeyi özü həll etməyi üstün tutur.
Ilanın Öküz, Xoruz, Əjdaha ilə gözəl ailə heyatı olur,Siçan, It və Dovşan ona yaraşırlar; uğursuz ailə həyatı meymunla, bəbəxt ailə həyatı isə Pələng və donuzladır. Qadinlar - zərif, mərd, asılı olmayan olurlar.


mence duzgundur
30 sentyabr 2016 18:42
15
Be Happy))
Offline
Helena
Bes at ili hani?
30 sentyabr 2016 18:25
14
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Yaşadığım bütün yalnızlıqlar, gözlədiyim bir insan üçündür xeyal
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Offline
Cindrella
Yazilanlar tam dogru oldu.
30 sentyabr 2016 18:19
13
Offline
Antikvar
»Öküz
»1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 1021
» Inək gücü və zəhmətsevərliyi təmsil edir. Bu ildə anadan olmuşlar az danışırlar, böyük səbrə malikdirlər, digərlərini səmimiliyə çağıra bilirlər.O, kinli ve tündxasiyyətdir. Onun kin saxlamağı dəhşətlidir. Özünə qapalı adam olsa da hərdən gözəl natiqlik də edə bilir. Əldən zirək olduğu üçün evi həmişə gözəl qurulmuş olur. Normal ailə həyatı Xoruz ve ya Siçanla ola bilər. It ve ya Atla uğursuz, Qoyunla pis aile hayatıi olur.


Böyük oğlumun ili, oxuduğumda həqiqətən dəhşətə gəldim, sanki biri oğlumun xarakterini yazmış, az danışan, tünd xasiyyət, birindən incidisə ondan üzr istəməsələr danışmaz, hər kəs onun sifətinə baxdığında ya deyirlər çox savadlı biri olacaq yada deyirlər çox seryoznu oğlan olacaq)) Əqrəb bürcü kişisi artıq nə gözləmək olar ki))) Amma hələki 7 yaşı var böyüdüyündə baxaq görək nə olur)
30 sentyabr 2016 17:50
12
Məni mən kimi sevənləri, başımın tacı - qəlbimin sevimlisi edərəm, amma gəlib məndən ikiüzlü olmağımı istəyənlərə tək sözüm"Get ayna qarşısında qalıb özünlə danış ".....
Offline
YalniZ-ArZu
Okuz iliyem mende...yazilanlar dogrudur.Cox daniwmagi sevmerem,kine geldikde ise bu xususiyyetimi axir iller ozumde formalawdirmiwam,bezen kinli olmaq adamin iwine yarayir.Onda bir nefere qarwi etdiyin sehfi tekrarlamaq mumkunsuz olur,cunki artiq guvenmirsen.Bir adam gozumnen it kimi duwer adeten.Birce kelime yeter buna.
30 sentyabr 2016 17:49
11
Adətən həyatda 3 sandığımız olar.1-cehiz sandığımız,2-adam sandığımız,3-söz veribdə tutar sandığımız.
Offline
Antikvar
»Meymun
»1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
» Meymunlar təbiətcən çox fədakardırlar. Meymun ilində doğulanlar tamahkarlığa ehtiraslıdırlar. Ağıllı, böyük işlərdən tutmaq bacarığı, hər bir ağıl və bacarıq tələb edən sahələrdə bacarıqlıdırlar. Meymunlar çox mehribandırlar Meymunlar çox hesablayır, həmişə ətrafda baş verənlərdən xəbərdardır. Onların çox gözəl yaddaşları var, asanlıqla gördüyü, eşitdiyi ,oxuduğu şeyi detalları ilə deyə bilər. Kişi-qadın müunasibətləri uğursuz formalaşır.Meymunlar Əjdaha ve Siçanla yaxşı ittifaqda ola bilər,uğursuz nigah ise Ilanla ve Donuzladır. Ən uğursuz nigah ise Pələnglədir.


Tamahkar?) Əksidi desəm)) Digər yazılanlarla razıyam, Təşəkkürlər.
30 sentyabr 2016 17:43
10
Məni mən kimi sevənləri, başımın tacı - qəlbimin sevimlisi edərəm, amma gəlib məndən ikiüzlü olmağımı istəyənlərə tək sözüm"Get ayna qarşısında qalıb özünlə danış ".....
Offline
qaranliq1
Dovşan
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Dovşanların gözəl danışıq qabiliyyətləri var, istedadlı və təmizlikseverdirler, ciddi, dözümlü, xoşməramlı və gözəl seçim qabiliyyətinə malikdir. Dovşan ətraf mühiti sevir ətraf mühitdəkilər de onu. Onun həmişə bəxti gətirir, bir azca qeybət qırmagəı xoşlayır. O sevdiyi insanlara hemişə bağlıdir. Dovşan özündən heç də tez çıxmır. İşlərində uğur qazanandır. Dovşan melonxolikdir, o ürəyi yumşaqdır. Dovşan yaxşı tutduğu adamlar Qoyunlar, Donuzlar ve Itlərdir. Pis ailə Əjdaha ilə, lap pis ise Siçan ve Xoruzladır.
30 sentyabr 2016 17:41
9
♥♥♥Həyatda heç bir şeyim az olmadı sənin qədər.Və heç bir şeyi istəmədim səni istədiyim qədər.♥♥♥
Offline
S.Heydarova
1997
» Inək gücü və zəhmətsevərliyi təmsil edir. Bu
ildə anadan olmuşlar az danışırlar, böyük
səbrə malikdirlər, digərlərini səmimiliyə çağıra
bilirlər.O, kinli ve tündxasiyyətdir. Onun kin
saxlamağı dəhşətlidir. Özünə qapalı adam olsa
da hərdən gözəl natiqlik də edə bilir. Əldən
zirək olduğu üçün evi həmişə gözəl qurulmuş
olur. Normal ailə həyatı Xoruz ve ya Siçanla
ola bilər. It ve ya Atla uğursuz, Qoyunla pis
aile hayatıi olur.
30 sentyabr 2016 17:18
8
Həyat fırtınanın keçməsini gözləmək deyil,
Yağmurda da yeriyə bilməyi bacarmaqdır..!
Offline
BARBI
Qoyun iliyem.Cox yazilan xarakterime uygun gelir
30 sentyabr 2016 16:49
7
Canımı yaktıktan sonra, hiç birşey olmamış gibi helallik isteyenler! Cehennemde yandığınızı görsem üzerinize benzin dökerim... !
Offline
Sara035
İt iliyem.Bir meymun ili ile evliyem08şükürler olsun rebbime
30 sentyabr 2016 15:51
6
Aτasını Yuxuδa Ölмüş Görüв, Oyanarag Aτasına Sarılanlar,
-Bəs Aτasını Yuxuδa Sag Görüв, Oyanarag İçin-İçin Aglayanlar Neyləsin. !
Online
krisa
Men Öküz ilindenem,hardasa dogruluq var,oxumusam bu haqda,qaldi ki aile qurmaga 11ildir ilan ilinden olanla aile qurmusam.Düzdür Öküz iline yazilmasa da,amma Ilan iline ,ilanla okuzun gozel ailesi olur yazilib.heleki pis deyil,insaallah ovladla da sevinerik ve tam ,gozel ailemiz olar.Amin,Insaallah .
30 sentyabr 2016 15:26
5
Offline
aLoNe AnGeL
»Əjdaha
»1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
» Əjdaha işarəsi altında anadan olanlar zəhmətkeşdirlər və hemişə işdə və təhsildə uğur qazanırlar.Əjdahalar mülayim və dözümlüdürlər, lakin kəskin xarakterə malikdirlər və çox vaxt öz ərlərinin üstündə hakimlik edirlər. Onlar tərsdirlər. Əjdaha iradəlidir və geniş ürəyə malikdir. Onun hörmətini həmişə saxlayırlar. O həmşə öz işinə həvəslə yanaşır. Ejdaha ikiüzlülük ve diplomatiya üçün yaranmayıb, bütün hərəkətlərində səmimidir. Kişi-Əjdahalar xoşbəxt adamlar sayılır. Əjdahanın uğurlu ailə həyatı Siçanla, Ilanla, Meymunla, Xoruzla, uğursuz Öküzlə, Əjdaha ilə, lap uğursuz isə Itlərdir.
dogrudur her biri
30 sentyabr 2016 15:17
4
Nə gözəl söyləmiş Hz.Əli-"İnsanları tanıyan yalnızlaşır" ciyy
Offline
vipbetul
bezileri uyqun gelir
30 sentyabr 2016 15:09
3
Of,If I stretch my hands,do you hold them in your hands,Sir?
Oh, do you look at my tearful eyes even once?
Offline
Tomris Müslümova
Diqqət! Sizdə gizli mətnin baxışı üçün hüquq yoxdur.
30 sentyabr 2016 15:05
2

Sən sadəcə mənimsən...!

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Müzakirələr

Azərbaycanım

Xəbər lenti

Astrologiya

Ən çox oxunanlar

Səsvermə

Saytın hansı bölməsini xoşlayırsınız?

Qadınla.Com həyatı
Gündəm - Magazin xəbərləri
Moda
Gözəl qadın
Bizim mətbəx
Sağlıqlı yaşam
Hamiləlik və Analıq
Qadın və Cəmiyyət
Münasibətlər
Həyat tərzi
Bürclər və Qoroskop
Bölümlü Hekayələr
Kişi dünyası
Oyunlar
Video - Musiqi

 
 

Qadın testləri

Aylıq arxiv