Həkim kollektivi Həkimə sual ver
Söhbət otağı
Nəsibə Zeynalova haqqında
Nəsibə  Zeynalova haqqında
Göndərən: Pure Love
Şərhlər: 9
Baxılıb: 513
Səs ver:
Nəsibə Cahangir qızı Zeynalova
(20.4.1916 – 10.3.2004)

Azərbaycan teatrsevənləri arasında «qaynana» kimi sevilən, Milli Musiqili Komediya Teatrının inkişafında müstəsna rol oynayan, qırx ildən çox işlədiyi sənət ocağının repertuar ağırlığını ləyaqətlə çiyinlərində daşıyan Nəsibə xanım 20 aprel 1916-cı ildə Bakıda doğulub. Atası Kərbəlayı Cahangir tanınmış tacir və sevimli aktyor idi. Azərbaycan milli realist aktyor məktəbinin banisi məhz Cahangir Zeynalov olub. İlk və yeganə övladı olanda arzu edib ki, qızı onun sənətini davam etdirsin. Ancaq bu arzusunun gerçəkliyini görmək ataya nəsib olmayıb.
1918-ci ilin mart ayında erməni daşnakları Bakıda kütləvi qırğınlar törədəndə Cahangir Zeynalov ailəsi ilə İrana gedib. Sentyabrda Bakıya qayıdanda gəmidə yatalaq xəstəliyinə tutulan Cahangir Zeynalov qısa müddətdə rəhmətə gedib. Onda balaca Nəsibənin iki yaşı vardı. Buna baxmayaraq o, atasının arzusunu inamla həqiqətə çevirib. Nəsibə Zeynalova Azərbaycan realist aktyor məktəbinin ən layiqli nümayəndələrindən biri kimi formalaşıb və şöhrətlənib.
Yaradıcılığının mayası gülüş və musiqi ilə yoğrulmuş Nəsibə xanım orta məktəbdən rəqqasəlik etmiş, milli oyun havalarının mürəkkəb və lirik incəliklərinə yiyələnmişdi. 1932-ci ildə Rza Təhmasibin dram dərnəyinə üzv olub. 1937-ci ildə Bakıda, 1934-cü ildən mövsümi (aprel ayından oktyabr ayına kimi) fəaliyyət göstərən səyyar Kolxoz və Sovxoz Teatrında aktrisa işləməyə başlayıb. Bu teatr Bakıda truppa toplayır, özünə repertuar qurur, aprel ayından başlayaraq kənd təsərrüfatının qızğın çağında rayonlara gedib tamaşalar oynayırdı. Bir il burada aktrisalıq edən Nəsibə xanım 4 aprel 1938-ci ildə yenicə yaranan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının truppasına birinci dərəcəli aktrisa götürülüb. Həmin il Bakı Teatr Məktəbinə daxil olaraq aktyorluq təhsili alıb.
Aleksandr Tuqanovdan, Məhərrəm Haşımovdan, Ağasadıq Gəraybəylidən dərs alan tələbə Nəsibə Zeynalova texnikumda oxuyarkən Katarina («Şıltaq qızın yumşalması», Vilyam Şekspir), Elvira («Don Juan», Jan Batist Molyer), Yelizaveta («Mariya Stüart», Fridrix Şiller) rollarını oynayıb.
Ömrünü Musiqili Komediya Teatrı ilə bağlayan aktrisa sənət ocağının müəyyən fasilələrlə truppa, Filarmoniyanın nəzdində dəstə–ansambl şəklində fəaliyyət göstərdiyi illərdə də kollektivdən ayrılmayıb. Aktrisa milli klassik operettalarımızın tamaşalarında Gülpəri, Cahan xala, Sənəm («Ər və arvad», «Arşın mal alan» və «Məşədi İbad», Üzeyir bəy Hacıbəyov), Mələk xanım və Kələk xanım («Əlli yaşında cavan», Zülfüqar bəy Hacıbəyov ) kimi xarakterik səhnə obrazlarında çıxış edib.
Aktrisanın zəngin rollar qalereyasında tərcümə əsərlərində ifa etdiyi Kabato və Barbale («Keto və Kote», Vladimir Dolidze. Tərcümə edəni Şəmsi Bədəlbəyli), Ziraldina («İki ağanın bir nökəri», Karlo Haldoni və musiqi tərtibçisi Şəmsəddin Fətullayev), Zivər xanım («Məhəbbət gülü», türkmən dramaturqu Muxtar Hüseynov və Süleyman Ələsgərov), Alma («Şirin arzular». Tərcümə edənləri Ə.Süleymanov və Abdulla Qüdrət), Qesiya («Tiflis nəğməsi», Levon Cubabiriya və Şota Milorova. Tərcümə edəni Adil Babayev), Gülbadam («Qız anası», («Sevgilimin anası»), Georgi Xudayev və A. Ovanov) rollarının xüsusi yeri var.
Nəsibə Zeynalovanın yaradıcılığının ən parlaq dövrü isə çağdaş bəstəkarların müasir mövzusu musiqili komediya əsərlərinin tamaşalarındakı bir-birindən fərqlənən komik personajların ifası ilə bağlıdır. Bu baxımdan aktrisanın Xanpəri («Dərviş Məstəli şah», Mirzə Fətəli Axundzadə və musiqi tərtibçisi Şəmsəddin Fətullayev), Nargilə («Gözün aydın», Məhərrəm Əlizadə və Fikrət Əmirov), Şərəf və Nisə («Durna», Süleyman Rüstəm və Səid Rüstəmov), Məsmə («Toy kimindir?», Məhərrəm Əlizadə və Ağası Məşədibəyov), Züleyxa («Ulduz», Sabit Rəhman və Süleyman Ələsgərov), Tükəz («Hacı Qara». Mirzə Fətəli Axundzadənin əsəri əsasında Şəmsi Bədəlbəylinin işləməsi və bəstəkarlar Vasif Adıgözəlovla Ramiz Mustafayev), Tərlan («Ürəkçalanlar», Məmməd Səid Ordubadi və Fikrət Əmirov), Zemfira («Kəndimizin mahnısı», Kərim Kərimov və Zakir Nərimanov), Rəxşəndə («Qızıl axtaranlar», Həsən Seyidbəyli və Tofiq Quliyev), Münəvvər («Bir dəqiqə», Məhərrəm Əlizadə və Hacı Xanməmmədov), Kəblə Fatma («Hacı Kərimin Aya səyahəti», Qulamrza Cəmşidi ilə Əbülfəz Hüseyni və Azər Rzayev), Şölə xanım, Xeyransa, Matan («Özümüz bilərik», «Sevindik qız axtarır» və «Olmadı elə, oldu belə», Şıxəli Qurbanov və Süleyman Ələsgərov), Mərcan («Səndən mənə yar olmaz», Məhərrəm Əlizadə və Əşrəf Abbasov), Cəhri xala («Altı qızın biri Pəri», Məhərrəm Əlizadə və Tofiq Bakıxanov ilə Nəriman Məmmədov), Əsmət («Ev bizim, sirr bizim», Novruz Gəncəli və Şəfiqə Axundova), Cənnət xala («Qaynana», Məcid Şamxalov və Zakir Bağırov), Gülyanaq («Hardasan, ay subaylıq?», Salam Qədirzadə və Süleyman Ələsgərov), Fatma xala («Axırı yaxşı olar», Rəfiq Zəka Xəndan və Ramiz Mustafayev), Rəxşəndə («Bir dəqiqə», Məhərrəm Əlizadə və Hacı Xanməmmədov), Zeynəb, Cəmilə («Boşanaq, evlənərik» və «Nənəmin şahlıq quşu», Əliağa Kürçaylı və Vasif Adıgözəlov), Cəlbi («Beş manatlıq gəlin», Məmməd Səid Ordubadi və Səid Rüstəmov), Səltənət («Dağlar qoynunda», Ədil İsgəndərov və Əşrəf Abbasov), Qızbacı («Hicran», Sabit Rəhman və Emin Sabitoğlu), Nazxanım («Nazxanım naz eləyir» Məhərrəm Əlizadə və Nazim Əliverdibəyov), Güləndam («Qonşumuzda bir oğlan var», Məhərrəm Əlizadə və Ramiz Mustafayev), Fatma («Həyətim mənim, həyatım mənim», Cahangir Məmmədov və Tofiq Bakıxanov ilə Nəriman Məmmədov), Ballı («Qızıl toy», Ramiz Heydərov və Oqtay Kazımov), Qəmər («Nəğməli könül», Xalidə Hasilova və Emin Sabitoğlu) rollarının əvəzsiz ifaçısı sayılır.
Xüsusilə, Cənnət xala, Nargilə, Züleyxa rolları zəngin ifadə vasitələri, yumorun milliliyi, təbbi reallığı ilə səhnəmizin nadir inciləri sırasında durur.
Azərbaycan televiziyasında onlarla yumoristik səhnəciklərdə, tele-tamaşalarda, intermediyalarda çıxış etmiş Nəsibə Zeynalova həmçinin «Azərbaycanfilm»in çoxlu ekran əsərlərinə çəkilib. Kino obrazları içərisində Fatmanisə («Ögey ana»), Telli («Böyük dayaq»), Züleyxa («Ulduz»), Cənnət xala («Qaynana»), Gülsüm («Molla Fətəlinin sərgüzəşti»), Əsli xala («Bəyin oğurlanması») rolları daha canlı və daha şöhrətlidir.
Musiqili teatrımızın inkişafında böyük xidmətlərinə görə Nəsibə xanım 24 may 1960-cı ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1967-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. «Hicran» musiqili komediyasındakı Qızbacı roluna görə Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatıdır. 1974-cü ildə Rauf Kazımovsi onun yaradıcılığı barədə «Aktrisanın təbəssümü» televiziya filmi çəkib.
Nəsibə Zeynalovanın obrazları həyatiliyi və real bədii təsvirləri ilə həmişə orijinal görünüb. Aktrisa gözlənilməz, ancaq mənalı və ifadəli, dadlı və şirəli ifadə vasitələrilə cilvələnən improvizənin mahir ustası idi.
Rəqs, mahnı (yaxud reçitativ) və hərəkətlərdən eyni epizodda, hətta eyni məqamda yüksək peşəkarlıqla istifadə edib. Xalq yumorunun, «Qaravəlli» oyun tamaşalarının, lətifə söyləmələrinin estetik oyun-göstərmə prinsiplərindən həssaslıqla barınıb.
Tipajlığın bədii dəyərlərinə tam yiyələnməklə tipik xarakter yaratmağa üstünlük verib və bu istiqamətdə obrazın məzmun–forma vəhdətini vacib şərt kimi dəyərləndirib.
Obrazın xarakterini hərəkətdə (yeriş, duruş, oturuş və sairə) koloritli tərzdə verməkdə muskomediya teatrında Nəsibə xanıma tay aktrisa olmayıb.
Nəsibə xanım klassik operettalarda obrazın sözlərinə qarşı çox həssas idi və təhrifə, yaxud əlavəyə qətiyyən yol verməzdi. Ancaq librettosu zəif musiqili komediyalarda ifa etdiyi rolun sözlərini dəyişər, dialoqların məntiqini gücləndirər, vəziyyətə uyğun deyimlər, cümlələr qurardı. Bu axtarış tamaşadan-tamaşaya davam edər, bəzi əlavələr olar, müəyyən ixtisarlar aparılar, tapıntılar cilalanardı.
Aktrisa məişət yumorunu incə ştrixlərlə ictimai-sosial mahiyyətə yönəldərdi.
Satirik boyaları müəyyən rollarda qrotesk səviyyəsinə qaldırır, boyalardan gen-bol istifadə edir, ancaq heç vaxt janrın estetik prinsip və meyarlarını pozmurdu.
Nəsibə Zeynalova 10 mart 2004-cü ildə Bakıda vəfat edib. Məzarı Fəxri Xiyabandadır.

Şərhlər: 9
Baxılıb: 513
Geriyə
Hörmətli Qonaq, siz sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz.
Saytda şərh yazmaq, xəbər göndərmək və eləcə də digər hüquqlardan istifadə edə bilmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyinizi məsləhət görürük.
son bahar
cox sevdiyim aktirasalardan biridi.. Nesibe xanim rehmete gedende men 3 sinifde oxuyurdum cox pis olmuwdum allah rehmet elesin!!!
16 avqust 2016 14:49
# 9
Ey dünya nə oldu düşdün bu günə? Yaxşını boyadın pisin rənginə Əyrilər haqq çıxır inanmir düzə Gecə də növbəsin verib gündüzə ... Ümidlər kəsilib əllər üzülüb Yalanlar muncuq tek sapa düzülüb Həyat dəyişirmi yoxsa bir sınaq? Yoxsa boş ver deyək yoxsa unudaq?
vipbetul
senet dunyasinin bas qehremani olmez senetkari
11 avqust 2016 13:52
# 8
Of,If I stretch my hands,do you hold them in your hands,Sir?
Oh, do you look at my tearful eyes even once?
MODABAZ
Nese xeber uzundu ama coox xowlayıram bu qadını Allah sene rehmet elesın kınolardada cox super ıdıı
10 avqust 2016 16:31
# 7
Heyata daim gulmek lazimdii
Barbaris
Sitat: lale.veliyeva19
Nəsibə xanımı çox sevirəm deməy olar ki bütün kinolarına baxmışam Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarıydı
10 avqust 2016 14:07
# 6
Счастье это у тебя есть ребенок от любимого.и ты знаешь что у вас будет все хорошо urek
lale.veliyeva19
Nəsibə xanımı çox sevirəm deməy olar ki bütün kinolarına baxmışam Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarıydı
10 avqust 2016 10:47
# 5
Canım Dənizim heartXalasının birdenesi

Fira Deniz
Sevdiyim aktrisadi.Ən cox Cənnət xala (Qaynana) rolunu xowdayiram.Allah rəhmət elesin.
10 avqust 2016 10:38
# 4
.Bir də görürsən ki, "həyatda eləmərəm" dediyin şeyin, baş rolundasan
BARBI
Cox sevdiyim aktrisadir. Kinolsrdaki rolu benzersizdir. En sevdiyim obrazi qaynana filmindekidir
10 avqust 2016 10:06
# 3
Canımı yaktıktan sonra, hiç birşey olmamış gibi helallik isteyenler! Cehennemde yandığınızı görsem üzerinize benzin dökerim... !
♥ KaMa ♥
çox sevdiyim aktyorlardan biridi. Allah rehmet elesin..
10 avqust 2016 09:06
# 2
Dünyanın yarısını qadınlar təşkil edir, digər yarısını isə qadınlar yetişdirir. Qadına qarşı hörmətli ol !!!
Totu
Nəsibə xanımı hamı çox sevir həqiqətən də sevilməyə layiq dir.Allah rəhmət eləsin
10 avqust 2016 09:01
# 1
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

(ana səhifəyə gedin.)

TEZKLİKLƏ

Adların mənaları Yuxuyozmalar
Xəbər lenti HAMISI
YeniQadin.Biz
Səsvermə
 

Bəs sizin bürcünüz nədir?

Qoç
Buğa
Əkizlər
Xərçəng
Şir
Qız
Tərəzi
Əqrəb
Oxatan
Oğlaq
Dolça
Balıqlar

 
 
HAMISI Ən çox oxunanlar
İdeal çəkini hesabla
Boyunuz : sm
Çəkiniz : kq
Yaşınız :
Cinsiniz :
İdeal Çəkiniz : kq
Fərq : kq

BÜRC UYĞUNLUĞU

Sevgilinizlə bürc uyğunluğunuzu öyrənə bilərsiniz