Qarğış və alqışlar hansı hallarda reallaşır?

Şərhlər:
Baxılıb: 780
Paylaş:
Səs ver:
(səs: 2)
İnsan maddi planetdə doğulduğu gündən ətrafında yaxşı insanlar da var, pis insanlar da. Planetimizə ona görə maddi deyilir ki, burda ideal və əbədi  heç nə yoxdur. Ruhi dünyadan fərqlənən maddi kainat həm bədxasiyyətli, xəbis,  həm də xoşxasiyyətli, gülərüz insanların evidir. Bir az obrazlı desək, yaxşı ilə pisin, xeyirlə şərin, müsbətlə mənfinin yanaşı yaşadığı və mübarizə içində olduğu bir yerdəyik. Kimimiz alqış etməyi sevsək də, aramızda elələri də var ki, ətrafındakılara daim qarğış və mənfi enerji yönləndirir. 

Məsəl var, deyir: "Söz var dağdan endirər, söz var dağa qaldırar”. Sözün qüdrəti, sirri danılmazdır.  Tanrının bu yaradılışı sözlə var etdiyi bütün dinlərdə qeyd olunur. Xüsusilə də, Avesta, Baqavad-Qita kimi müqəddəs kitablarda sözün özündə qüdrətli enerji daşıdığı haqda elmi təcrübələrlə uyğunlaşan dəyərli fikirlər var. İncildə, Quranda, Tövratda da bu haqda işarələrə rast gəlinir.

Son vaxtlar Avropa və Yaponiya alimlərinin apardığı elmi təcrübələr bu aşkar gerçəyi fakt olaraq ortaya çıxardı. Su üzərində aparılan təcrübələrdən yəqin ki, çoxlarının məlumatı var. Xüsusi kompüterə qoşulmuş suyun yanında öncə xoş sözlər, sonra isə pis sözlər söylənir.  
Birinci halda suyun tərkibi molekulyar olaraq dəyişir və təmizlənir, ikinci halda isə həmin suyun tərkibi yenidən dəyişir və çirklənir. Eyni prosesi Hindistanda bitən bir gül bitkisi üzərində də sınaqdan keçiriblər və eyni nəticə.

Mövzumuza bu qədər uzun girişin məqsədi sözün nə qədər qüdrətli enerji daçıyıcısı olduğunu xatırlatmaqdır. Bu enerji ruhidir və maddi qanunlara tabe deyil. Cəmiyyətdə, ailədə, dostlar arasında, iş yerində nə qədər xoş aura yaransa, əhalımızın o qədər yüksək olduğunu hamımız hiss etmişik.

Adi sözlərdə hansı sirlər gizlənir?
Yəqin ki, ailə böyüklərinizdən çox alqış eşitmisiniz: "səni min yaşa”, "səni görüm min budaq ol” , "üzün hər iki cahanda ağ olsun” kimi sözlər nənələrimizin, babalarımız ən çox işlətdikləri alqışdır. Nənəm həm də deyirdi ki, əgər bir adam sidq-ürəklə deyilmiş alqış alarsa, o Tanrının ən çox sevdiklərindən olur.

Ya da çoxlarımız müxtəlif səbəblərdən qarğışlar da eşitmişik. Bu qarğışlarda da mənfi enerji toplanıb və hətta bəzən onların həyata keçdiyi hallarına da rast gəlinir.  Qədim dini-fəlsəfi biliklərə görə, bu qarğışın haqlı və ya haqsız olmasından, onu edənin və onun ünvanlandığı subyektin daxili ruhi səviyyəsindən asılıdır. 

Psixoloq Xatirə Səfərovanın sözlərinə görə, edilən alqış və qarğışlar həm edənin özünə, həm də sözlərini yönəltdiyi insana olduqca böyük təsir edir: "Alqış və ya qarğış kəlmələrindən istifadə edəndə ilk öncə insanın öz energetik kanalları zərər görür. Neqativ durum həm insanın daxilinə, həm də xaricinə pis təsir edir, bu təsir qarşıdakına da yönlənir.
Hissləri ifadə etmək üçün istifadə etdiyimiz ən adi bir söz də bizim emosiyalarımızı  və duyğularımızı ifadə edir. Çoxlarımız milli adət-ənənədən və mentalitetdən  qaynaqlanan psixologiyamıza görə şər işlərdən və qarğışlardan uzaq dursaq da, bəzimiz hirsini soyutmaq, çarəsizlik və ya digər səbəbdən qarğış edir”.

Beləliklə, sözlərdə mənfi, ya da müsbət hansısa gizli enerjinin gizləndiyi ortaya çıxır. Minillərin o üzündən süzülüb gələn folklorumuz da əsasən bunların üzərində qurulub. Maraqlıdır, ilk baxışda adi görünən bu sözlərdə hansı möcüzə gizlənir?

Alqışlar- "milli” dualarmızdır?
Tanrının insanlara göndərdiyi qutsal kitablarda qarğış və alqış barədə məlumat verilib. Bütün peyğəmbərlər məsləhət görür ki, dili duaya, alqışlara, mehribançılıq, sülh ifadə edən kəlmələrə alışdırmaq lazımdır.  
"Heç vaxt neyləyim, necə eləyim deməyəsən”,  "Ağ günlü, ağ əppəkli olasan”, "Allah balanı sənə çox görməsin”, "Evin abadan olsun”, "Balan bar gətirsin”, "Ürəyinə xal düşməsin” kimi milli dualarımız - alqışlarımız var.

Mütəxəssislər deyir ki, sözdə böyük enerji var. İnsanda olan mənfi və ya müsbət enerji də bu sözlə çarpazlaşdıqda yaranan enerji olduqca böyük təsir qüvvəsinə malikdir. İndiki elmin ağ və ya qara magiya adlandırdığı elm də əsasən sözün qüdrəti ilə var olur. 
Dünyada ən zəngin folklara malik olan Azərbaycan xalqının yazılı və şifahi ədəbiyyatında alqışlar daha çox yer tutur. Bu da xalqımızın sülsevər, mehriban və xeyirxah təbiətə sahib olduğunu ortaya qoyan faktlardandır.

Ümumiyyətlə, sözlərin, səsin vibrasiyası ətrafda energetik sahə yaradır ki, bu da bir enerji qəbuledici rolu oynayan insana təsirini göstərir. Bəzən elə mühitə düşürük ki, orada daha çox qalmaq, o insanlarla ünsiyyətdən, söhbətdən rahatlıq tapırıq. Demək, bu zaman onlardan müsbət enrji yayılır və biz də onu qəbul edirik.

Qarğışlara dinlərin münasibəti necədir?
Validenlər, xüsusilə də analar, hisslərinə hakim olmaqda çətinlik çəkdiklərinə görə, bəzən uşaqları üçün özləri də istəmədən qarğış edirlər. Çox təəssüf ki, dövrümüzdə qarğış insanın özünü rahatlaşdırmaq üçün söylədiyi adi söz halını alıb. "Boyuna ip ölçüm”, "Üzünü mürdəşir yusun”, "Yolun gedər-gəlməzə düşsün”, "Ətin tökülsün”, "Allah sənə qotur versin, dırnaq verməsin”, "Adın daşlara yazılsın”, "Südüm sənə qənim olsun”, "Qanın daşlara dağılsın”  və s. kimi qarğışlar var.
 
İlahiyyatçı Ramil Əliyev deyir ki, bütün dinlərdə qarğışlardan istifadə məsləhət görülmür. Dil vərdişi ilə deyilən qarğışlar, dua vaxtına rast gəldiyində qəbul olur. Valideynlərin əsəbi anında etdiyi bir qarğış uşağına olduqca pis təsir edə bilər.
R.Əliyev bildirir ki, İslam dinində də qarğış etmək məsləhət görülmür: "Məhəmməd peyğəmbər həmişə yanındakılara deyib: "Özünüzə, uşaqlarınıza, mallarınıza da qarğış etməyin. Qarğışınız diləklərin qəbul edildiyi zamana tuş gələr və Allah qarğışınızı qəbul edər”. 
İlahiyyatçı bildirir ki, qarğış insana olduqca mənfi enerji və ağırlıq gətirir: "Qarğış edən də, qarğış edilən də bu ağırlıq altında uzun müddət əzilir. Qarğış var ki, anındaca təsirini göstərir, qarğış var ki, uzun illərdən sonra. Bu, bir növ lənətdir.
Bilirəm, çox adam buna inanmır, amma bu gerçəkdir. Sözün qüdrəti böyükdür. Dil öyrəşdikdən sonra insan istəmədən də olsa qarğış edir, çünki bu artıq onun özündən asılı deyil, necə deyərlər, o artıq bu duruma adaptasiya olub”. 

Məhəmməd  peyğəmbərin qarğış
Qeyd etdiyimiz kimi, Məhəmməd peyğəmbər müsəlmanlara qarğış etməməyi və dillərini alqışa alışdırmalarını tövsiyə edib. Amma tarixdə Məhəmməd peyğəmbərin də müsəlmanları bəladan qurtarmaq üçün qarğış etməsi ilə bağlı bəzi məlumatlar var. 
Belə ki, peyğəmbər İslam dininə təzyiq etmək istəyən xristianlara bir ay davamlı olaraq qarğış edir. Hər gün səhər namazının ikinci rükətindən sonra o dövrün xristian aləminin 7 ən tanınmış simasına qarğış edir, Tanrıdan onların cəzalandırılmasını istəyir: "Allahım, onları sənə həvalə edirəm, onları pərişan et! Onların hər ilini Yusif peyğəmbərin qıtlıq illəri kimi et,  onlara darlıq gətir!”
Maraqlıdır ki, sözügedən 7 nəfərin Bədr döyüşündə həlak olması barədə məlumatlar da var.

Ana südü qarğışa qalxandır?
Yaşlı nəslin nümayəndələri deyir ki, ananın qarğışı tutmur, çünki nəhs sözlərinin qarşısını ana ilə balanın arasında olan görünməz bağ tutur. O bağ nədir, bilirsinizmi? Ana südü. Bəli, ana südü ana ilə balanın arasında görünməz bir bağ yaradır və bu əlaqə balanı bütün nəhs sözlərdən və qarğışlardan qoruyur. 
Maraqlıdır ki, qarğışı tutan analar barədə də az eşitməmişik, bəzi vaxt balasına qarğış edən anaların qarğışı həyata da keçir. Düşünürsünüz ki, bu necə olur, bəs ana südü və gözəgörünməz bağ məsələsi necə oldu? 

Türkiyədə, Sofya tibb Universitetinin bir qrup araşdırmaçı alimi araşdırma aparıblar, məlum olub ki, ana südü ilə qidalanmayan körpənin anası ilə bəhs etdiyimiz xüsusi bağı yoxdur. Yəni ana əgər övladına süd verməyibsə onların arasındakı gözəgörünməz əlaqə olmur, sıradan bir münasibətləri olur. Ana qarğışının tutması da məhz bu zaman baş verir. Yaşlılar deyir ki, ata qarğışı daha tez təsir edir, çünki ata ilə övlad arasında nisbətən zəif əlaqə olur.

"Avesta”-da ata qarğışı barədə nə yazılıb?
Ən təhlükəli və adamı tez tutan qarğış ata qarğışıdır. Hətta belə qarğışlar ölümlə də nəticələnə bilir. Bəşəriyyətin ilk müqəddəs kitabı olan "Avesta"da da bu barədə yazılıb. Kitabda tez-tez "Ulu Tanrı, Sən bizi ata qarğışına tuş eləmə!" söylənilir. 
Tanınmış astroloq, "Qoroskop” qəzetinin baş redaktoru Səbuhi Rəhimli milli.az xəbər portalına müsahibəsi zamanı bildirdi ki, bir çox qədim mənbələrdə qeyd olunur ki, hər insanın ruhu ataya, fiziki bədəni - canı isə anaya tabedir, əgər ana qarğış edirsə, zərbə yalnız bədənə dəyir: "Bu baxımdan yol qəzası, sınıq-çıxıq, yanmaq və digər xəsarətlər baş verə bilər. Ata qarğışı isə birbaşa ruha zərər yetirir. Bunun da nəticəsi çox vaxt iki sonluqla bitir: qarğışa tuş gələn adam ya ölür, ya da havalanır (dəli olur). Yəqin elə bu səbəbdəndir ki, övlad xəsarət alanda, dara düşəndə ananın, öləndə isə atanın ürəyinə damır”...

Astroloq deyir ki, heç vaxt imkan verməyin ki, kimsə yaşadığınız evdə qarğış işlətsin: "Çünki bəzi bədxahlar hiyləgərlik işlədərək kimisə qarğıyanda öz evində yox, başqa yerdə qarğıyır, buna görə də mütləq kiminsə evinə gedir. Bununla da bütün ağırlığı getdiyi ünvana salır. Sadə dillə desək, göndərilən qarğış sizin evdə doğulur”.

Qarğışlar hansı enerjiyə və gücə malikdir?
Səbuhi Rəhimlinin sözlərinə görə, qarğış edənlər zəif, qorxaq və ən bədbəxt adamlardır: "Bir də görürsən ki, bir qadın öz ailə və uşaqlarına çörək bişirmək üçün xəmir yoğura-yoğura kimisə qarğıyır. Belələri bunların nə dərəcədə dəhşətli faciələrlə nəticələndiyini ağıllarına gətirmirlər. İstər xəmir yoğuranda, istər xörək bişirəndə, lap çay dəmləyəndə belə kimisə acılamaq, qarğımaq qətiyyən olmaz. Çünki həmin ərəfədə ağızdan çıxan qarğışlar yeməyə, çaya çökür və ailə üzvləri tərəfindən "həzm" olunur. Bununla da deyilən qarğışlar "əsl sahibinin" deyil, öz ailə üzvlərinin üzərinə düşür. Üstəlik, qarğınan adamların da ağırlığı uşaqlı-böyüklü bütün evdə olanların bədəninə çökür, əsəblərini tarıma çəkir”.

Qarğışın iki başı var?
Yeri gəlmişkən, maraqlı bir alqış da var bizdə. Əslində bu alqışdırmı, yoxsa qarğışdırmı, anlaya bilmədim. Düşünürəm ki, bu ikibaşlı diləkdir. "Allah ürəyinə görə versin” diləyi  ən çox alqış kimi istifadə edilsə də qarğış edəndə bu diləkdən istifadə edən də olur. Təbiidir, pis insana "Allah ürəyinə görə versin” demək ən böyük qarğışdır, eləcə də təmiz, saf insana alqış edəndə bu ifadəni işlədiriksə, ona ən yaxşı duanı etmiş oluruq.
Folklorşünas Sahil Babayev deyir ki, gerçəkdən də qarğışın iki başı olur. Amma ikinci tərəfə yönlənməsi də duruma görədir. Yəni, bu qarğış edənin kimliyindən asılıdır. Əgər qarğış edən özü mənfi enerjiyə malik insandırsa, qarğışın bir tərəfi ona da toxunur, çünki o, mənfi enerji ilə zəngin olduğu üçün neqativ enerjiləri maqnit kimi özünə çəkir. 
Əgər həmişə alqış edən biri təsadüfən qarğış edirsə qarğışı gerçəkləşir və özünə bir zərəri olmur. Çünki o pozotiv insandır, ətrafında müsbət enerjilərdən çəpər çəkilib, qarğış və mənfi enerji ona yaxın düşə bilmir.

Qarğışdan necə qorunmalı?
Astroloq Səbuhi Rəhimli bu suala cavabında bildirdi ki, qarğışdan qorunmaq üçün xüsusi üsullar var ki, bunlardan istifadə etməklə mənfi enerjiləri özünüzdən uzaqlaşdıra bilərsiniz: "Sizə qarğış edən adama heç vaxt arxa çevirməyin. Ona görə ki, hər bir adamın astral aurası ( bədəni əhatə edən ruhi sahə) kürək nahiyəsi tərəfdən "açıq" qalır və həmin yerdən onun biosahəsinə istənilən yad ünsür daxil ola bilər. Belə məqamlarda çalışın ki, qarğış edənlə üz-üzə dayanıb onun gözlərinə baxasınız. Bu xəstə adamlara şamil edilmir. Çünki naxoş və ya əlil olanların ruhu nasaz olur, magik təsirlərə qarşı mübarizə aparmaq üçün potensial gücləri olmur”
Qarğışdan qorunmaq üçün bir yol da var. Yəqin ki, siz də çoxlarının qarğış etdiyini və ya qarğışa cavab qaytardığının şahidi olmusunuz. Adətən məmləkət qadınlarımız qarğışlara cavab qaytararkən "ağzından çıxıb qoynuna dolsun", "ağzından qara yellər aparsın" və s. deyirlər. Əlbəttə ki, bu ifadələrin də müəyyən rolu var.

Səbuhi Rəhimli deyir ki, bəzi məsələləri dəqiq icra etmək lazımdır: "Məsələn, əgər siz qarğış edən adamın gözünün içinə baxıb yuxarıdakı sözləri söyləsəniz, heç bir təsirə məruz qalmazsınız. Bunun qarşı tərəfə təhlükə gətirəcəyindən qorxmayın, çünki bu cavab yalnız qarğışı necə deyərlər, öz yerinə qovur”.
 Bir şeyi də unutmaq olmaz ki, bütün bu prosesləri səssiz tərzdə həyata keçirmək lazımdır. Yəni, qarğış edənlərə yönələn cavablarınızı ürəyinizdə deməlisiniz. Əgər qarğışa heç bir cavab verməyib sakit durursunuzsa, auranız sizə deyilənlərin hamısını qəbul edir.

Alqışı necə almaq olar?
Qarğışlardan çox danışdıq, alqışları unutmayaq. Qarğışdan qorunmağı bildiyimiz kimi, alqış almağın yollarını da öyrənməliyik. Milli dualar olan alqışlar böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, sidq-ürəkdən deyilmiş alqışlar sizə yönləndirilmiş müsbət enerji deməkdir və bu da bir növ qalxan, qoruyucu rolunu oynayır.
Ahıl insanlar deyir ki, uşaqların və qocaların duası tez gerçəkləşir. Ona görə də onlardan alqış-dua almaq böyük uğurdur. Təsadüfi deyil ki, uzaq yola çıxanlar, yeni işə başlayanlar böyüklərin xeyir-duasını və alqışını almaq istəyir.
"Kitabi Dədə Qorqud” dastanından bilirik, oğuzlar döyüşə çıxanda  Dədə Qorqudun alqışlarını alıb sonra meydana çıxarlarmış. El ağsaqqalının sözü, duası, alqışı oğuz igidlərini hər bəladan qurtarardı.

loading...
(səs: 2)
Şərhlər:
Baxılıb: 780
Geriyə
Hörmətli Qonaq, siz sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz.
Saytda şərh yazmaq, xəbər göndərmək və eləcə də digər hüquqlardan istifadə edə bilmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyinizi məsləhət görürük.

Müzakirələr

Azərbaycanım

Xəbər lenti

Astrologiya

Ən çox oxunanlar

Səsvermə

Bəs sizin bürcünüz nədir?

Qoç
Buğa
Əkizlər
Xərçəng
Şir
Qız
Tərəzi
Əqrəb
Oxatan
Oğlaq
Dolça
Balıqlar

 
 

Qadın testləri

Aylıq arxiv

Facebook