Sevdiyim bir fahişə (3-cü bölüm)

Müəllif: Pure Love
Şərhlər:
Baxılıb: 3170
Paylaş:
Səs ver:
(səs: 3)
Belәcә 2 hәftә keçmiş vә toy günü gәlib çatmişdi. Vüsalgil toydan sonra şәhәrә qayitmali idilәr. Ayşә çox gözәl bәzәdilmiş vә onun üçün seçilib alinmiş gәlinliyi geyinmişdi. Leyla hamini tәәccüblüklә izlәyirdi. İlk dәfә idi mağar toyunda iştirak edәcәkdi. Әn çox da Ayşә çәkdi diqqәtini... Öz toyunda gәlinliyini belә seçmә şansi yox idi.

- Leyla, nә fikirlәşirsәn elә?
Ayşә şirin tәbәssümlә Leylanin әlini tutdu.
- Ayşә, çox xoşbәxt ol, yaxşi? Buna çox çox layiqsәn. Lap yadimdan çixmişdi...
Leyla çantasini eşәliyib kiçik qutunu Ayşәyә verdi. Ayşә tәәccüblә qutunu alaraq:
- Bu nәdi?
- Toy hәdiyyәsi...
Ayşә sevinәrәk qutunu tam açacaqkәn...
- DAYAN!
Leyla Ayşәni dayandiraraq sözә başladi.
- Mәncә bunu öyrәnmәyin vaxti çatdi... Demәli, mәn әgәr birinә hәdiyyә aliramsa, gәrәk hәdiyyәni özüm açam.
Ayşә heçnә anlamamişdi.
- Hәәә?
- Yәnii onun nә olduğunu mәnim әlimdәn görmәni isdiyirәm.
Ayşә yenә dә heçnә anlamasa da qutunu geri verdi.
Leyla hәyәcanla qutunu açdi.
- Baxaq, görәk sәnә nә almişam?
Gülümsәyәrәk qutunu açdiqdan sonra:
- Aaaa... Qolbaaaq...
Ayşә hәlә dә çaşqin baxişlarla Leylaya baxirdi. " Dәlidi ki bu..." deyә dedi öz-özünә.
Leyla yenidәn ciddiliyinә qayidaraq:
- İndi düşünәcәksәn ki, dәliyәm ama...
Ayşә yalançi hәyәcanla:
- Sәn mәnim fikirlәrimi dә oxuya bilirsәn???
Leyla qaşlarini çataraq:
- Heç olmasa üzümә demә...
Leyla qolbaği Ayşәnin bilәyina taxaraq " Belәcә manyakliğimla taniş oldun" deyәrәk Ayşәni qucaqladi.
Toy öz maraği ilә davam edirdi. Bütün qonaqlarin diqqәtini gәlindәn çox Leyla çәkmişdi. Saçlarini six toplamiş, çox da qisa olmayan qara donunu geyinmişdi. Çox güman ki, Leyla yaxin 2 il әrzindә bu kәndә bir daha gәlmәyәcәkdi...
Ayşә hәyatinin әn gözәl dәqiqәlәrini yaşayirdi bәlkә dә. Artiq tamamilә xoşbәxt bir hәyat yaşayacaqdi düşüncәsinә görә.
- Canim, mәncә biz dә evlәnәk artiq.
- Ayşә hәlә hazir deyil.
- Necә?
- Ayşәni deyirәm, hәlә hazir deyil, çox tәcrübәsizdi. Hәlә uşaqdi.
- O xoşbәxtdi. Murad var yaninda...
- Mәn hazir deyilәm, Vüsal, hәlә yox.
Vә belәcә gecә yarisindan çoxdan keçmiş toy artiq bitmәk üzәrә idi. Ayşәni tәbiiki xalasigilә gәtirmişdilәr. Onu hazirlayib otaqlarina göndәrmişdilәr. Ayşә yatağinda oturmuş, Muradi gözlәyirdi. Çox hәyәcanli idi. Başini aşaği salmiş gecәliyinin әtәyi ilә oynarkәn әllәrinә damlayan göz yaşini sildi. " Yox Ayşә, indi yox. Mәhv elәmә bunu." Düşündü içindә...
Muradi görüncә qalxdi cәld oturduğu yerdәn. Murad gülümsünәrәk yaxinlaşdi Ayşәsinә.
- Sәn niyә ağliyirsan?
Ayşә başini aşaği salmişdi utancindan. Göz yaşlarina artiq hakim ola bilmirdi.
- Ayşә, yaxşisan? Nolub axi, başa düşmürәm.
Ayşә başini sağa-sola yellәyәrәk gözlәrini sildi. Murad әli ilә Ayşәnin çәnәsindәn tutub başini qaldirdi. Belindәn tutub özünә yaxinlaşdirdi. Boynuna öpüşlәr qondumağa başladi.

- Leyla, niyә yatmirsan?
- Yuxu tutmur. Ürәyim sixilir.
- Soyuq olacaq keç içәri.
- Ürәyim sixilir içәridә.
Vüsal Leylani qucaqlayaraq yanina oturdu.
Murad Ayşәnin qolundan yapişib yerә çirpdi. Yerdәn qaldiraraq sәrt bir şillә vurdu.
- MURAADD!!!
- Adimi ağzina alma, Fahişә! Sәnin ağlayib qorxmağindan bilmәliydim yediyin **** !
Qapida gözlәyәn Ayşәnin bibisi sәs-küyә dözmәyib içәri keçdi.
Ayşә ağlayaraq yardim istәdi:
- Bibi, bibi
Murad Ayşәnin saçindan tutub qaldiraraq:
- Fahişә!!! Hamimizi aldadib, mәni qoyun yerinә qoymusan sәn?!
Ayşәnin bibisi eşitdiklәrinә inana bilmәyib Ayşәnin üstünә cumdu.
- Bu nә sәsdi belә?
- Yәqin içәridә toy hәlә davam edir.
- Şşş... Bu çiğirti nәdi?!
Leyla qaçaraq evә girdi. Sәs gәlәn otağa qaçdi. Gördüklәri qarşisinda şok oldu. Ayşә ağzi, burnu qan içindә yerdә qalmişdi. Әtradindaki Murad, bibisi, xalasi salmişdi onu bu günә. Leyla vaxt itirmәdәn Ayşәnin yanina qaçdi. Murada baxaraq:
- Nә edirsәn sәn?!
- Öldürәcәm onu! Fahişә!!!
- Dayan, Murad!
Leyla Muradib qarşisini kәsdi.
Sakit ol! Buna haqqin yoxdu! Onu vura bilmәzsәn!
Vüsal Muradi sakitlәşdirmәyә çalişirdi. Digәrlәri isә Ayşәgilә bu biyabirçiliğin hesabini soruşmaq üçün getmişdilәr.
Sәhәr açilmiş, vә bugün heç kim üçün o qәdәr dә ürәkaçan olmamişdi.
- Murad zәng vurmuşdu.
- O alçağin adini çәkmә yanimda!
- Leyla, sәncә biz bu qiza lazim olduğundan çox diqqәt yetirmirik? Muradi da başa düşmək olar...
- Mәn başa düşmürәm. Mәn sevdiyi qizi döyәn kişini başa düşmәk istәmirәm! Kişidi, Vüsal, Kişi!
- Xәstәmiz oyandi.
Vüsal vә Leyla bir- birinә baxdilar.
- Görә bilәrsiz.
- Mәn burdayam.
Leyla Vüsali dinlәmәdәn otağa daxil oldu.
- Ayşә...
Ayşә gözlәrini bir nöqtәdә cәmlәşdirmiş vә heç bir reaksiya vermirdi. Üzündә göylüklәr var idi, dodaği partlamiş üstәlik qolu da çixmişdi. Leylanin onun bu halina urәyi yanirdi.
- Ayşәm, nolar bir söz de. Qişqir, ağla, bağir, çağir ama belә susma.
Leyla Ayşәnin әlini tutaraq yatağinin kәnarinda oturdu.
Ayşә nәhayәt piçildayaraq:
- Mәnә inanmadi...
- Nә?
- İnanmadi. İnanmadi mәnә. İnanmadi.
Leyla Ayşәnin bu halindan qorxub daha da üstünә getmәdi.
Bu zaman Vüsal qapidan boylanaraq piçildadi
- Leyla, 1 dәqiqә çixa bilәrsәn?
Leyla heç nә demәdәn otaqdan çixdi.
- Leyla, Murad bizi axtarir hәr yerdә. Elә Ayşәnin valdyenlәri dә...
- Öldürәcәklәr onu.
- Dәlisәn? Bu qәdәr dә elәmәzlәr.
- Qizin halini görmürsәn?! Biz orda olmasaydiq nә olacaqdi? Döyә-döyә öldürәrdilәr!
- O bütün bunlari gözә almaliydi!
- Vüsal, sәn Muradin tәrәfindәsәn ya?
- Sakitlәş, Leyla! Murad burda olduğumuzu mütlәq öyrәnәcәk, elә indi şәhәrә getmәliyik.
Kәnddә hәr kәs dünәn baş verәn biyabirçiliği danişirdi. Ayşәnin ailәsi, Muradin ailәsi Ayşәni axtarirdi. Murad bu mәsәlәni qeyrәt mәsәlәsi elәmiş vә bunun hesabini Ayşәdәn soruşmali idi. Heç ağlina başqa ehtimal gәlmәmişdi. Heç " Ayşә elәmәz " deyә düşünmәmişdi. Hәr kәsin bu barәdә danişmasi onu daha da qәzәblәndirirdi.
Artiq Ayşәni Leylagilә gәtirmişdilәr. Leylanin ailәsi xaricdә yaşadiğindan Leyla bu evdә tәk yaşayirdi. Ayşә üçün qardaşinin otağini hazirladi.
- Heç nә danişmir.
Vüsal divanda oturaraq:
- Leylam, sәncә biz doğru hәrәkәt eliyirik? Qizi götürüb evimizә gәtirmişik. Nә vaxta qәdәr burda qalacaq?
- Onu orda qoya bilmәzdim. Hәlәlik qalsin bizdә özünә gәlsin. Mәn çox qorxuram. Mәncә psixoloqa aparaq.
- Sәn niyә bu qizi bu qәdәr çox düşünürsәn?
- 2 hәftә az müddәt deyil. Mәn onu... Mәn ona inaniram! Bilmirәmm... İnana bilmәrәmki o qiz nәsә... Bu işdә başqa şey var.
- Nә? Açiq daniş.
- Bilmirәm, Vüsal, bilmirәm. O elә saf, elә tәmizdiki... Elә xoşbәxt görünürdüki... O Muradi sevirdi, hәm dә çox sevirdi. Hәr dәfә yatmadan әvvәl Muradla bağli olan xәyallarini danişardi. Mәn onu dinlәdim. İstәklәrini, isdәmәdiklәrini... Amma heç kiç onu dinlәmirdi. Heç kim onun fikrini soruşmurdu. Onun yerinә qәrar verilirdi. O isә mәcbur boyun әyirdi.
- Şşş... Sakit ol.
Vüsal Leylani qucaqlayaraq:
- Zaman... Bir az vaxt keçsin görәk neynirik.
- Muraddan da bunu gözlәmәzdim. Demәkki sevmirmiş Ayşәni. İnsan sevdiyinә necә әl qaldirar?
3 gün keçmiş amma Ayşәnin vәziyyәtindә dәyişiklik yox idi. Leyla әlindәn gәlәni etsә dә heç bir nәticә vermirdi. Bu gün şәnbә günü olduğundan Leyla ev tәmizliyi ilә mәşğul idi. Tozsoranin gur sәsindәn qapinin zәngini eşitmirdi. Nәhayәt Leyla tozsorani söndürdükdәn sonra qapinin kiminsә tәrәfindәn haradaysa qirilacağini eşitdi. Hәr kim idisә qapini hәm döyür hәm dә zәngi basirdi. Leyla qaçaraq qapini açdi. Leyla gördüyü insan qarşisinda tәәccüblәnmişdi.

Müəllif: Sevinc

loading...
(səs: 3)
Şərhlər:
Baxılıb: 3170
Geriyə
Hörmətli Qonaq, siz sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz.
Saytda şərh yazmaq, xəbər göndərmək və eləcə də digər hüquqlardan istifadə edə bilmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyinizi məsləhət görürük.

Müzakirələr

Azərbaycanım

Xəbər lenti

Astrologiya

Ən çox oxunanlar

Səsvermə

Saytın hansı bölməsini xoşlayırsınız?

Qadınla.Com həyatı
Gündəm - Magazin xəbərləri
Moda
Gözəl qadın
Bizim mətbəx
Sağlıqlı yaşam
Hamiləlik və Analıq
Qadın və Cəmiyyət
Münasibətlər
Həyat tərzi
Bürclər və Qoroskop
Bölümlü Hekayələr
Kişi dünyası
Oyunlar
Video - Musiqi

 
 

Qadın testləri

Aylıq arxiv

Facebook