Yuxuyozma Y hərfi
YABA Böyük bir zəhmət və sıxıntı içinə düşəcəyinizə yozulur.
YABANCI (yad) Röyada bir yabancı ilə tanış olmaq-yeni bir iş imkanı ələ düşəcəkdir.
YAQUAR Uğur, müjdə işarəsi sayılır.
YAQUT Yuxuda yaqut görmək-firəvanlıq, şadlıq işarəsidir.
- Yaqut qaşlı uzuk taxmaq-gözəlliyə, şan-şöhrətə yozulur.
- Yaqut daşı tapmaq-əlinizə mal keçəcək.
- Kasıblar üçün bu röya-qüvvətli olmağa, xəstələr üçün cəhənnəmdən qurtuluşa işarədir.
- Əlində yaquta bənzər bir daş olduğunu görən kimsə soyca şərəfli olmadığı halda, əsil-nəcabət iddiasında olar.
YAĞ Böyük bir xoşbəxtliyə doğru addımlamaqda olduğunuzu göstərir.
YAĞIŞ Zərər vermədiyi təqdirdə yuxuda yağış-xeyrə və bolluğa yozulur.
- Bəzən də yağış-qorxulu bir şeyin olacağını, vəd edilən sözün yerinə yetirilməməsini, müsafir olanın səfərindən geri qalmasını bildirir.
- Yuxusunda yağışın yalnız öz evinə yağdığını görən adam xeyrə, xeyirxahlığa çatacaq.
- Yağışın şəhərin hər yerinə yağdığını görmək- o yerin xalqının xeyirxahlığını və xeyirini ifadə edir.
- Yağış suyundan içmək-su saf və durudursa, röya sahibi xeyirə qovuşacaq.
- Yağış suyu bulanıq olarsa, bu sudan içən xəstə olar.
- Göydən qan, daş-torpaq yağması-zülmü, bəzən də ucuzluq olacağını göstərir.
- Yağış yağması və sel olub qabağına gələni düzləməsi-hökmdar tərəfindən o yerdə ortaya çıxacaq fitnə-fəsada işarədir.
- Əkin-biçin adamlarının yuxuda yağış görəməsi-müjdə, ucuzluq və bolluq deməkdir.
YAĞMURLUQ
(geyim)
Heç tanımadığınız bir adamın iş həyatında sizə böyük arxa və kömək olacağına işarədir.
YAD MƏMLƏKƏT Cavan oğlanın yuxuda yad bir məmləkətdə olduğunu və heç yeri tanımadığından çaşqın-çaşqın boylandığını görməsi-vasitəçi və tərcüməçi olmadan həlli müşkül bir işlə qarşılaşmağa yozulur.
- Orta yaşlı adam üçün bu röya-təcrübəsi olmasa da, gözəl bir işi idarə etmək üçün təklif alacağına;
- daha yetkin yaşda olanlar üçün-dostlara və yoldaşlara güvənmədiyindən, işin pozulacağına və çətin duruma düşməyə işarədir.
YAZI YAZMAQ Röyada yazı yazma-hiyləni; yazı yazanı görmək isə-hiyləgər bir adamı ifadə edir.
- Öz yazısını çirkin olduğunu görən adam günahlarından tövbə edər.
- Kitab yazdığını görən, lakin onu tamamlaya bilməyən kimsənin işləri yarımçıq qalar.
- Yuxuda yazı yazmağa çalışmaq, lakin gözəl xətlə yaza bilməmək-röya sahibi qorxu və zəhmət içində olsa da, sonda gözəl nəticələr əldə edəcək.
- Bir kağız üzərində yazı yazmaq-mirasa qovuşmaqdır.
- Yuxuda sol əliylə yazı yazan adamın zina yoluyla bir çocuğu doğulacaq və bu uşaq böyüyüb şair olacaqdır.
- Röyada kitab yazdığını görən kimsə yüngül bir xəstəlik keçirəcəkdir.
YALAQ Bərəkətə yozulur.
YALAN Röyada yalan danışmaq və ya yalandan şahidlik etmək-birisi haqqında iftira və pis söz söyləmək kimi yozulur.
YALIN AYAQ Röyada birisini yalınayaq görmək-yoxsulluq əlamətidir.
YALTAQ, YALANÇI Ətrafınızı saran yalançı, hiyləgər və şarlatan adamların pisliklərindən özünüzü qorumağın vacibliyinə işarədir.
YANAQ Yanaq yuxuda-xeyrə, bolluğa və bərəkətə, bəzən də üzüntüyə, kədərə və xəstəliyə işarədir.
- Qırmızı və ətli yanaq-rütbə və məqama, xəstəlikdən qurtulmağa, qismətə, sevincə yozulur.
- İki yanaq-gözəlliyi və ya sevimli bir şeyi, ya da o yanaqları öpəcək adamı ifadə edir.
- Sarı və ya qara yanaq-qorxu, üzüntü və etibardan düşmək anlamındadır.
YANĞINSÖNDÜRƏN Yuxuda yanğınsöndürən görmək-bir sıxıntıdan qurtulub fərəhə, əmin-amanlığa qovuşacağını xəbər verir.
- Əgər yanğınsöndürən bir yanğına su atırsa, röya sahibi böyük bir bəladan qurtaracaq, gözləmədiyi bir vaxtda ummadığı bir adamdan yardım görəcəkdir.
YAPALAQ Röyada yapalağın oxuduğunu eşitmək-birisi tərəfindən aldadılacağınıza işarədir.
YAPIŞQAN Yuxuda yapışqan görmək-bir müşkülü həll edən ustad və xalq arasında barışıq, mehribançılıq yaradan ağsaqqal bir adam anlamına gəlir.
- Yapışqan, eyni zamanda, oğru və çapqınçıların yaxalanması kimi də yozulur.
YAPON Röyasında yapon görən adam əgər subaydırsa, həyatını sadiq və müşfiq birisi ilə birləşdirəcəkdir.
- Evli üçün də bu röya xeyrə yozulur.
YAPON GÜLÜ
(kameliya)
Böyük bir səyahətin xəbərçisi olaraq yozulur.
YARA Yuxuda yaralandığını, üst-başını qanlı görmək-yaxın dostları röya sahibini pis və şərəfsiz bir iş tutmaqdan çəkindirəcəklər.
- Qadının belə röya görməsi-sevgilisinin və ya ərinin onu aldatdığına işarədir.
- Yaradan qan axması-yoldaşlarınızdan biri sizi lağa qoyub gülünc duruma salacaqdır.
YARALANMAQ Röyada bir adamı yaralamaq-yaralayan qəmə-qayğıya, kədərə düçar olacaq, yaralanan da sıxıntılara məruz qalacaqdır.
- Bu röya yaralayanın zərərinə, yaralananın kininə işarədir.
YARASA Yuxuda yarasa görmək-korluğa, sapıqlığa, yoldan azmağa işarədir.
- Yarasa-gizlicə qeyri-əxlaqi işlər tutmağa və o işlərin aşkara çıxacağına yozulur.
YARIŞ Röyada bir yarışda iştirak etmək və yarışı udmaq-uğur qazanacağınıza; uduzmaq-peşmançılığa yozulur.
YARMA Yuxuda yarma və yarma halvası görmək-ölüm xəbəri kimi yozulur.
YARMARKA Yuxuda yarmarka görmək-geniş miqyaslı bir alış-verişə girəcəyinizə və bu işdən qazanc əldə edəcəyinizə işarədir.
YASTIQ Yuxuda cavan oğlanın yumşaq bir yastığa dirsəklənib istirahət etməsi-yaxın vaxtlarda onun əlinə fürsət düşəcək və ən kəsə yolla bolluğa və xoşbəxtliyə qovuşacaqdır.
- Yaşlı adamlar üçün bu röya-xoş və əyləncəli bir istirahətə; subay qadın üçün-pullu bir kişiylə birləşməyə;
- evli qadın üçün-qiymətli bir dost qazanmağa, yaxud rəsmi bir toplantıya dəvət edilməyə yozulur.
YATAQ Yeni bir könül macərasına işarədir.
YATAĞAN (qılınc) Şan, şərəf, etibar rəmzi kimi yozulur.
YAXA Yuxuda paltarın yaxası-sərvətə və mala; yaxasının bürüşük və əzik olması-zərərə işarədir.
YAXI Röyada yaxı görmək-sağlamlığınıza diqqət yetirmədiyinizi göstərir.
YAXTA VƏ KATER Heç vaxt yaxtaya minməmiş adamın yuxuda yaxtaya minməsi xeyirli röyalardandır.
- Cavan oğlan üçün bu röya-ani və sürətli bir dəyişiklik nəticəsində qazanacağı xoş gələcəyin müjdəsidir.
- Yaşlı adam üçün-işlərində uğur qazanmağa; ərə getməmiş qızlar üçün-zəngin, lakin yaşlı bir adamla evlənməyə;
- evli qadın üçün-zəngin və moderi bir həyata yozulur.
YAXŞILIQ Röyada yaxşılıq edən və bir fəqirə əl tutub yardım etdiyini görən adam şad bir xəbər alacaq, dövlətli olacaqdır.
YAŞILLIQ Röyada göz işlədikcə uzanan yaşıllıq görmək-uzunömürlü bir dostluq və ululuq, böyüklük anlamındadır.
- Bir qız bu röyanı görmüşsə, tanıdığı və sevdiyi bir adamla tezliklə ailə quracaq.
- Özünü yuxuda yaşıl libasda görmək-şərəfə, ululuğa işarədir.
YAŞMAQ Qadınların yuxuda yaşmaq görməsi-gözəl bi xəbəri ifadə edir.
- Ərə getməmiş qadınlar üçün bu röya-ərə getməyə, səadətə, ərinin çox zəngin olacağına yozulur.
YEZNƏ Yeznəsi olmayan birisinin yuxuda yeznə görməsi-düşmənlə mübarizədə qələbə çalmağa, hər cür qorxu və əndişədən qurtarmağa yozulur.
YEYƏ (törnü) Yaxın vaxtlarda sıxıntılardan qurtulacaqsınız.
YEL XƏSTƏLİYİ
(revmatizm)
Röyada yel xəstəliyinə tutulduğunu görmək-qarşıda sizi sıxıntılı günlər gözləyir deməkdir.
YELKƏN Yuxuda gəmi yelkəni görmək-röya sahibinin səltənət və ya dövlət başqanlığıyla ilgili olmasına işarədir.
- Özünə yelkən hazırlandığını görmək-röya sahibi səltənətə, qüdrətə və şərəfə yetişəcək.
- Bu yuxunu görən hökmdardırsa, o, qüvvətli bir ordu yaradaraq güclü bir düşməndən əmin olacaq, vara, qüdrətə, ucalığa yetişəcəkdir.
YELKƏNLİ QAYIQ Diləklərinizin gerçəkləşəcəyinə yozulur.
YELPAZƏ
(yelpik)
Yuxuda yelpazə görmək-rahatlığa, sıxıntılardan qurtarmağa, yoxsulluqdan çıxıb zəngin olmağa yozulur.
- Xurma yarpağından yepaz röya sahibinin arvadına və ya uşağına işarədir.
YEMƏK BİŞİRMƏK Yuxuda ocaqda yemək bişirmək-həsrətinizə qovuşacaqsınız.
- Bişmiş yeməyin üstünə su əlavə edərək ət bişirmək-bütün istəkləriniz yerinə yetəcək, xalq arasında şöhrət qazanacaqsınız.
- Qoyun ətindən xörək hazırlamaq-halal ruziyə, xoş, firavan güzərana, gözəl yaşayışa işarədir.
- Sığır ətindən yemək bişirmək də eynilə yozulur.
- Yırtıcı heyvanların ətini bişirmək-zalım bir bölgəyə vali olmağı;
- köpək əti bişirmək-alçaq bir məmuriyyəti;
- köpək əti yağda bişirilərsə-haram malı;
- ət yağsız isə-yoxsulluğu, sıxıntını, qanuni olmayan qazancı;
- quş əti bişirmək-halal qazancı ifadə edir.
YEMƏK BORUSU Bir müddət sıxıntı keçirdikdən sonra bolluğa qovuşacağınıza işarə sayılır.
YEMƏK YEMƏ Röyada xörək yemək-nə cavanlar üçün, nə də yaşlılar üçün yaxşı röya sayılır.
- Bəzi xırda-para narazılıqları ifadə edir.
- Çeşid-çeşid yemək görmək-sosial durumda bir dəyişikliyə;
- ət yeməkləri-yoxsulluqdan qurtulub zəngin olmağa;
- bəyaz, səbzəli yeməklər-ərzağa, yeyəcək şeylərinə;
- turş və sarı rəngli yeməklər-xəstəliyə işarə sayılır.
YENİ İL Yeni illə ilgili röyalar nişanlı olmağa, evliliyə, eşqə-sevgiyə yozulur.
YENİLGİ (məğlubiyyət) Yuxuda hər hansı bir məsələdə yenildiyini görmək-həmin məsələdə üstün gələcəyinizə yozulur.
YENİÇƏRİ Şan-şöhrətə, etibar və uğura işarədir.
YER QAZMAQ Torpaq qazan bir adamı yuxuda görmək-işdə uğur qazanılacağına işarə sayılır.
- Cavan oğlan yuxuda torpaq qazdığını görərsə, bu-hardasa başqa yerdə onu böyük var-dövlətin gözlədiyinə yozulur.
- Yaşlı adam üçün belə röya gözlənilməz dəyişiklik;
- qadın üçün-bundan sonra hər işdə bəxtinin gətirəcəyi kimi mənalandırılır.
YERƏ BATMAQ Röyada yerə batmaq-hökmdar tərəfindən meydana gələcək qorxu və təhdidə yozulur.
- Yerə batdığını görən adam əzaba düşəcək.
- Heç bir çuxur olmasa da, yerə batdığını və çox dərinə getdiyini görən və oradan çıxa bilməyəcəyini anlayan adam aldadılacaqdır.
YERİMƏK Yuxuda əyilmədən, dümdüz yerimək-bəd əməllərdən kənar və doğru yolda olduğunuza işarədir.
- Ayaqyalın yerimək-üzüntü və kədərdən qurtulmaqdır.
- Əlində bir icra sənədi küçələrdə gəzib-dolaşmaq-vəzifədə irəli çəkiləcəksiniz.
- Yuxuda yerimək-qorxuya, təhlükəyə və qəzavü-qədərə sinə çəkərək yolçuluq etməyi də ifadə edir.
- Tək ayağı üstündə yerimək-var-dövlətin və ömrün yarısının getdiyinə işarədir.
YERKÖKÜ Yuxuda yerkökü yemək sağlamlığınızın çox yaxşı olacağını göstərir.
- Kök yetişdirmək və ya toplamaq-işinizdə, sənətinizdə daima uğurlar qazanacaqsınız.
- Bazara gedərkən kök almağı da nəzərdə tutmaq-çox xoş bir toplantıda şərəflə qarşılaşacağınızı xəbər verir.
- Röyada əlində yerkökü olduğunu görmən adama çətin görülən iş asanlaşacaq.
YETİM Röyada bir yetimi əzizləmək və ya bir hədiyyə verərək onu sevindirmək-xeyirli bir işə girişərək çoxlu qazanc əldə edəcəksiniz. - Yetimi ağlatmaq-işlərinizin pozulacağına işarədir.
YƏHƏR Röyada yəhər almaq və ya bir yəhərə sahib olmaq-üç qadınla ayrı ayrı evlənməyə işarədir.
- Yəhər heyvanın sırtında deyilsə, qadına işarədir.
- Yəhərinə köpək və ya donuz mindiyini görmək-əxlaqsız bir adamın həyat yoldaşına göz dikəcəyinə;
- yəhər-eyni zamanda, əsilzadə və gözəl qadına yozulur.
- Özünü yəhərə minən görmək-yuxu sahibi hər işində müvəffəq olub uğurlar qazanacaqdır.
- Yəhərini sınmış görmək-röya sahibini özü və ya arvadı vəfat edəcək.
- Atın yəhərini almaq-ayrılığa və ya xoşagəlməz bir sözə yozulur.
- Yəhər bəzən mala, var-dövlətə də işarə sayılır.
YƏHYA ƏLEYHİSSƏLAM Yəhya peyğəmbəri yuxuda görmək-röya sahibini yasaqlardan qaçındığına, dinə sıx bağlılığına, günah işləməkdən qorunacağına, var-dövlətə yetişəcəyinə işarədir.
YIRĞALANMAQ Yuxuda boşluqda, yəni havada yırğalanmaq, sanki uçmaq-həyatda birdən-birə yüksələcəyinizə, etibarınızın artacağına işarədir. - Üzmədən suyun üzərində ləngərlənib yırğalanmaq-könül xoşluğuna, fərəhə və səadətə əlamət sayılır.
YIRTMAQ Yuxuda hirslənib öz paltarını, geyimini cırıb-tökmək-röya sahibi dindardırsa, mövqeyində yüksələcək, dindar deyilsə, qayğıya, sıxıntıya düçar olacaq.
YIXILMAQ Röyada bir evin yıxıldığını görmək-ölümə işarə sayılır. Bir köhnə binanın və ya öz evinin yıxıldığını görmək-sıxıntıya, qəm-qüssəyə yozulur. Bir qadın yaşadığı evin tavanının uçduğunu görərsə, əri öləcək.
YOZUCU
(yuxu yozan)
Yuxuda röya yozucularını görmək-məhzun olanın sevinəcəyinə, şadlıq içində olanların isə məhzun həyata keçəcəyinə, itkin düşənləri barədə bir xəbər bilmək istəyənlərin həmin adamlar haqda xəbər tutacaqlarına işarə olaraq qəbul edilir.
YOL Röyada uzanıb gedən yol görmək və ya uzun asfalt yolla yerimək-işlərinizdə böhranlı və sıxıntılı bir dövrün yetişdiyinə və buna görə də bir qərara gəlməyin, diqqətli və ehtiyatlı olmağın gərəkliyinə işarə sayılır. Dağlar arasında geniş yol görmək-hər cür narahatlıq və sıxıntıdan qurtulmağa, yaxud uzun bir yolçuluğa yozulur.
YOLDAN SAPMAQ Yuxuda birinin doğru yoldan sapdığını görmək-o kimsənin haqqdan ayrılmasına, din və məzhəbində yolunu azmasına, doğru yoldan çıxmağa, sapıqlığa, eyni zamanda, doğru yola meyl etməyə işarədir. Röyada yolunu itirən adam pis işlərlə məşğul olar.
YOLDAN ÇIXARMAQ Yuxuda oğlanın gənc bir qızı yoldan çıxardığını görməsi, onun xəyallar içində üzdüyünü və gerçək həyata qayıtmağın gərəkliliyini göstərir.
- Yoldan çıxarıldığını görən cavan qız isə muradına çatacaq.
YONCA Röyada yonca xeyrə yozulur. Cavan oğlanın özünü yoncalıqda gəzən görməsi-sevdiyi yeni həyat yolunda uğur qazanmaq üçün yaxşı bir imkan olduğuna işarədir.
- Yaşlı adam üçün bu röya-işlərində gözlənilməz bir uğur və bolluq;
- gənc qızlar üçün-varlı, lakin təcrübəsiz birisinə ərə getmək;
- evli qadınlar üçün-iqamətgah dəyişikliyi və ya bağ evinə köçmək anlamındadır.
YORĞAN Yuxuda yorğan görmək-rahatlıq, qüvvət, əmniyyət, dinclik və istirahət anlamındadır.
- Gənc qızların yorğan görməsi-onları gözləyən xoş gələcəkdən xəbər verir.
- Qadınlar üçün bu röya-çıxdan görmədiyi bir dostuyla görüşüb qovuşmağa işarədir.
YOX OLMAQ Röyada yox olmaq, itmək-hər cürə fayda və mənfəətdən uzaq qalmağa, xəstəliyə, həsədə, məhsulun bərəkətsizliyinə işarə sayılır.
YOXUŞ Yuxuda bir ehtiyac üzündən sarp bir yoxuşa çıxmaq məcburiyyətində qalmaq-axirətdən haqq qazanmaqdır.
YUVA Röyada bir quş yuvası görmək-ailə xoşbəxtliyinə yozulur.
YUYUNUB-YAXALANMAQ Tasa və sıxıntılardan qurtulmağa; qulağını yumaq-xoş xəbərlərə; başını yumaq-düşməninizdən üstün olmağa yozulur.
YULAF Yuxuda yulaf-qazanca və var-dövlətin artmasına işarədir.
YUMURTA Röyada toyuğun yumurtladığını görən adamın uşağı olacaq.
- Təzə bişmiş yumurta-asan qazancdır.
- Çiy yumurta yemək-haram mala, zinakarlığa, hüzn və kədərə işarədir.
- Çoxlu yumurtası olduğunu görən adamın mal və əşyasının əldən getmək ehtimalı var.
- Yumurta qabığı yemək-bu röyanı görən kəfən soyar, ya da örtülü bir şeyin üstünü açar.
- Ümumiyyətlə, yumurta ilə ilgili röyalar ürəkaçan yuxulardan sayılmır.
YUN Röyada yun paltar geymiş bir adam görmək-dəyərli və çoxlu mal əldə etməyə yozulur.
- Yun görmək-kədərdən qurtulmaq və külçə gümüş kimi də açıqlanır.
- Yun üstündə yatmaq-arvadınız tərəfindən çoxlu sərvət sahibi olacaqsınız.
- Yunun yandığını görmək-sərvətin əldən getməsinə işarədir.
YUPİTER Röyada Yupiter planetini görmək-dövlət xəzinəsinin dəftərdarı və ya köməkçisi anlamına gəlir.
- Yupiteri Ayla birlikdə görmək-alış-veriş, ruziyə, qədir-qiymətin yüksəkliyinə işarədir.
- Yupiterin aşağı endiyini, yaxud yandığını görmək-nağılçıya, hədisçiyə, röya yozucusuna, qəmdən-sərdən yazan şairlərə, namaza, oruc tutmağa, ibadətə və həccə yozulur.
YUXU Röyada özünü yatmış görmək-dalğınlığa, tənbəlliyə, işsizliyə, yaxud da istirahətə işarədir.
- Özünü məzr və ya yol üstündə uyuyan görmək-xətələr üçün ölümə; sağlam adam üçün-ətalətə, bekarçılığa, boş-boşuna oturmağa yozulur.
- Xalqı yuxuda görmək-tasaya, qəm-qayğıya, bahaçılığa, yaxud müşkül və qarışıq işlərə əlamət sayılır.
- Üzüqoylu uyumaq-xeyrə yozulmur.
- Yuxu-qızlar üçün nikaha; oğlanlar üçün yoxsulluğa, eyni zamanda, günahların bitməsinə işarədir.
- Yuxuda qorxu içində olduğunu görən adam qorxudan qurtulur.
- Arxası üstə yatdığını görmək-xoş davranışlardan uzaqlaşmağı, qəfləti; sağ böyrü üstə yatmaq-xeyirli bir işi;
- çoxlu ağac altında yatmaq-nəslin böyük olduğunu ifadə edir.
YUXU DƏRMANI Röyada yuxu dərmanı içdiyini görən adam üzüntülü günlər görəcək, lakin çox keçmədən fərəhə, sevincə qovuşacaqdır.
YÜK
(tay)
Röyada yük, səfər əşyaları yığılmış heybə, xurcun, çemodan və çanta kimi şeylər görmək-uzaq səfərə yozulur.
- Görülən yük, heybə, çanta və s. gözəl və təzədirsə, qarşıdakı səfər xeyirli və mənfəətli olacaq, əksinə, köhnədirsə səfərin sıxıntılı keçəcəyi gözlənilir.
YÜK Yuxuda belində yük daşıdığını görən adam yüksək məqam və mənsəb sahibi olacaq.
- Yük maşını-sıxıntı içinə düşəcəyinizə işarədir.
YÜK QATARI Bəzi ayıblı olaylarla qarşı-qarşıya qalacağınıza yozulur.
{banner_mobfull2}

Müzakirələr

Azərbaycanım

Xəbər lenti

Astrologiya

Ən çox oxunanlar

Səsvermə

Bəs sizin bürcünüz nədir?

Qoç
Buğa
Əkizlər
Xərçəng
Şir
Qız
Tərəzi
Əqrəb
Oxatan
Oğlaq
Dolça
Balıqlar

 
 

Qadın testləri