Adların Mənası K hərfi
Ad Cins Mənşə Məna
Kamal Kişi Ərəb Kamil, təkamül, mükəmməl
Kamil Kişi Ərəb Mükəmməllik
Kamran Kişi Ərəb Arzuya çatmaq
Kazım Kişi Ərəb Hövsələli, dözümlü
Könül Qadın Türk Könül, qəlb, ürək
Kövsər Qadın Ərəb Bol, tükənməz
Kübra Qadın Ərəb Aristokrat, böyük, kübar
Kəklik Qadın Azərbaycan Yaraşıqlı, zirək, incə
Kələntər Kişi Fars Rəhbər, böyük, başçı
Kənan Kişi Ərəb Gözəl oğlan
Kərim Kişi Ərəb Səxavətli, alicənab
Kamilə Qadın Ərəb Nöqsansız, tam, yetkin, kamala çatmış, savadlı, elmli
Kişvər Kişi Fars Dünya, cahan
Kamalə Qadın Ərəb Yetkinlik, bitkinlik, mükəmməllik, nöqsansızlıq, tamlıq, insanın yaxşı və mükəmmək savada və əxlaqa malik olması
Könül Qadın   Ürək, qəlb; ürək duyğusu; istək, dilək, arzu, həvəs, meyl

Bölümlü Hekayələr

Müzakirələr

Bürclərlə BİZ

Xəbər lenti

Astrologiya

Qadın testləri