Sirli Sirius Planeti: İlk insan və ya Doqonlar

Müəllif: Mr. OffiCeR
Şərhlər: 5
Baxılıb: 2 571
Səs ver:
(səs: 1)
Qədim xalqların bir neçə min illər öncə elm və texniki məlumatlara necə sahib olduqları barədə tarixçilər hələ də dəqiq qərara gələ bilmirlər. Amma bir çox alimlərin iddiasına görə, qədim dövrdə elm və texnikanın inkişafı ancaq yadplanetlilərlə əlaqə sayəsində mümkün olub. Bu qrup tarixçilər iddialarını tarixi əlyazmalar, mətnlər, qədim şəkillər və sənət nümunələri ilə sübut edirlər.
 
Müasir İraq dövlətinin cənubunda vaxtilə, daha dəqiq desək, 5 min il öncə Şumer mədəniyyəti mövcud olub. Şumerlər hələ o dövrdə Günəş sistemində 9 planetin varlığından xəbərdar idilər. Bundan başqa şumerlər 10-cu planet barədə də məlumatlı idilər. Bu planetin olub-olmadığı barədə müasir dünyada alimlər hələ də yekun qərara gələ bilmirlər. Kosmosun sirləri barədə Afrika xalqlarından birində də qədim dövrlərdən saxlanılmış, atadan oğula ötürülmüş maraqlı məlumatlar var.
 
Aborigenlər professorlara bilgi ötürür
Fransalı etnoqraf, professor Marsel Qriol 1931-ci ildə Mali respublikasının ərazisində, Niger çayının sahilində yaşayan doqon qəbiləsinin (100 min nəfər əhalisi var) qonağı oldu. Yazı mədəniyyətindən xəbəri olmayan bu qədim tayfa əkinçiliklə məşğul olur və sivilizasiya səviyyəsinə görə qonşu tayfalardan heç nə ilə fərqlənmir. Amma maraqlı bir fakt professorun diqqətini cəlb etdi. Doqon qəbiləsində nəsildən-nəsilə şifahi formada ötürülən bir əfsanə vardı. Bu əfsanədə Dünyanın yaranmasından və doqon xalqının kosmosla əlaqələrindən söhbət açılır. Bu tarixdən etibarən professor Qriol həmkarları ilə birlikdə Doqon tayfasını ziyarət etməyə başladı. Qonaqpərvər afrikalılar professoru və onun dostlarını sevinclə qarşılayırdılar. Qonaqlar ev sahibinin etibarını qazanmağa başladılar və beləcə, Doqon tayfasının ən gizli sirlərinə bələd oldular.
 
Qrilol və onun əsas köməkçisi, professor Jermen Deterlen daha çox məlumat ala bildilər. 1956-cı ildə Qriol dünyasını dəyişdi. Xanım Jermen isə onun işini davam etdirdi. Qriol və Deterlen tədqiqatlardan sonra bir sıra məqalələr yazdılar. 1950-ci ildən işıq üzü görən bu məqalələr sensasiyaya səbəb oldu.
 
Əslində, məsələ necə idi?
Müasir elmə görə, Kainat 13 milyard il əvvəl, Böyük Partlayış nəticəsində formalaşıb və proses fiziki vakuum şəraitində baş verib. Böyük Partlayışdan sonra Kainat daim genişlənir. Bu, XX əsrdə ortaya çıxmış Big-bang nəzəriyyəsidir. Elm bunu qəbul edir. Doqonların əfsanələrində Kainatın yaranması belə təsvir edilib:
"Hər şeydən əvvəl Tanrı Amma var idi. O heç nəyin köməyi olmadan Yerə endi. Tanrı Amma şar, yumurta formasında, yəni qapalı idi. Ondan başqa heç nə yox idi. Tanrı Ammanın daxilindəki dünyada zaman və məkan anlayışı yox idi. Zaman və məkan Ammada birləşirdi. Lakin Tanrı Ammanın gözlərini açdığı zaman yetişdi ”.
Müasir dünya məsələsinə isə əfsanədə belə toxunulub: "Dünyanın ucu-bucağı olmasa da, onu ölçmək mümkündür”.  Bu formul Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsində bəhs etdiyi formula çox yaxındır.
Bizim Qalaktika, yəni Kəhkəşan yol – doqonlarda "məkanın sərhədi” kimi qeyd edilib. Məkanın sərhədi ulduz dünyasının bir parçasıdır. Yer planeti bu parçanın bir hissəsidir. Bütün bu dünya spiral formasında fırlanır. Tanrı Amma sonsuz ulduzlar dünyasını spiral formasında yaradıb.
 
Yenə də qəribə təsadüf: Elmə məlum olan qalaktikaların çoxu  spiral formasına malikdir.
 
Doqonlara görə kainatın yaranması
Doqonların inancına görə, Yer planeti kainatın mərkəzi deyil. Yer planetinin sakinləri kainatda yeganə canlı varlıqlar deyil. Bu barədə əfsanədə belə deyilir: "Spiral formalı ulduz dünyaları canlı aləmi olan dünyalardır.  Dünyaya forma və hərəkət verən Amma eyni zamanda hər şeyi və canlı aləmi olan digər planetləri də yaradıb. Bu planetlərdə həyat və canlı aləm Yer Planetinə çox bənzərdir”.
 
İnanılmazdır, amma qeyd etmək lazımdır ki, doqonların əfsanələrində ulduz məfhumu ilə yanaşı "planet”, "planetlərin peyki” kəlmələrinə də rast gəlmək mümkündür. Digər ulduzların ətrafında dövr etməyən ulduzlar da var və onlar sabit (hərəkətsiz) ulduzlar adlanır. "Planetlər və planetlərin sputnikləri digər ulduzların ətrafında dövrə vuraraq fırlanan ulduzlar sayılır”. Bəs görəsən, hələ də ibtidai icma quruluşu dövründə yaşayan bir xalq bu bilikləri necə əldə edib? Günəş elə bil ki, spiral yayın təsiri ilə öz oxu ətrafında fırlanır. Yer planeti isə öz oxu ətrafına dövr edir və Böyük Dairədə dövrə vurur.
 
Doqonlar adi gözlə, optik cihazların köməyi olmadan görünən Venera, Mars, Saturn və Yupiter planetlərini Günəş sistemi planetlərindən ayırırlar. Veneranın peykinin mövcudluğu barədə doqonlarda məlumat olsa da, müasir elm, hələ ki, bu barədə məlumata sahib deyil.
 
Doqonlar öz əfsanələrini simvol və sxemlərlə şəkilləndirirdilər. Bu simvol və sxemlər hərdən mürəkkəb olsa da, hər zaman inandırıcı təəssürat bağışlayırdı. Doqonlar Yupiteri böyük çevrə formasında çəkirlər və onun ətrafında 4 kiçik dairə təsvir edirlər. Bu dairələr planetin peykləridir. Müasir elm Yupiterin 16 peyki haqqında məlumata sahibdir. Onlardan 4-ü 1610-cu ildə Qaliley tərəfindən kəşf edilib. Onlar 16 peykin içində ən iri və ən parlaq olanlarıdır.
 
Saturn isə doqonlar tərəfindən 2 formada konsentrik (ümumi mərkəzli) dairələr formasında təsvir edirlər. Xarici dairə planetin halqasıdır.
 
Əsas ulduz
Doqonların mifologyasında əsas yeri kainatın ən parlaq ulduzu sayılan Sirius ulduzu tutur. Onların fikrinə görə, Sirius – ulduz sistemidir. Bu ulduz sistemi Yer planetində həyatın inkişafına təsir edib və kainatın təməlini təşkil edir. Doqonlar  bu ulduz sisteminin Sirius, ikinci ulduz (Sirius B) və üçüncü ulduz sayılan Sirius C-dən ibarət olduğunu iddia edirlər. Eyni zamanda, digər ulduzların əsas Siriusa çox yaxın olduğunu iddia edirlər. Müasir elm bu günə qədər, hələ ki, ikinci ulduzu kəşf edə bilib. Üçüncü ulduz, yəni Sirius C ulduzunun mövcudluğu alimlər arasında bu günə qədər də mübahisə mövzusu olaraq qalır.
 
Doqonların bildirdiyinə görə, Sirius B əsas Sirius ulduzunun ətrafında dövr edir. Onun bir dövrü 50 ilə başa çatır. Sirius B əsas Siriusa yaxınlaşanda, sonuncu çox parlaq formada işıqlanır. Uzaqlaşanda isə, Sirius B özü sayrışmağa, parıldamağa başlayır. Kənardan baxanda isə, elə təsəvvür yaranır ki, elə bil Sirius B bir neçə ulduza çevrilib. Qeyd etmək lazımdır ki, astronomlar da Siriusun periodik olaraq parıldaması barədə məlumat verirlər.
 
Sirius B ulduzunu adi gözlə müşahidə etmək mümkün deyil. XIX əsrin ortalarına qədər isə, doqonlardan başqa heç kəs Sirius B ulduzunun mövcudluğu barədə məlumata sahib deyildi. Doqonların məlumatına görə Sirius B ulduzu səma cisimləri arasında ən ağır kütləyə malik ulduz sayılır. Onun sıxlığı elədir ki, əgər dünyanın bütün insanları yığışsa belə, Sirius B ulduzunun ən kiçik parçasını da qaldıra bilməzlər. Bu, həqiqətən də belədir. Sirius planetinin sıxlığını adi bir misalla izah etmək mümkündür. Bu ulduzun bir kubsantimetr parçasının çəkisi 50 tondur.
 
İnsanlar Sirius sistemindən gəliblər?
Doqonlarda mövcud olan əfsanələrdən birinə görə, insanları Yer planetinə səma gəmiləri ilə gətiriblər. Onlar Sirius B ulduzlu günəş sistemindəki planetdən gəliblər və bu planet partlamazdan əvvəl gəmilər vasitəsilə insanları Yer planetinə uçublar.
 
Yerin səthinə enən kosmik gəmi ikiqat spiral formasını canlandırdı. İkiqat spiral isə, DNK molekuluna, yəni bizim genetik kod daşıyıcısına işarədir.
 
Doqonların əfsanələrində Sirius sistemi ulduzundan gələn sivilizasiyanın Yerə iki mərhələdən ibarət enişindən bəhs edilir. Birinci mərhələdə Oqo adlı məxluq planetə gəlir. İkinci mərhələdə isə, gəmidən Nommo adlı məxluq və ilk insanlar çıxır. Oqonun şəxsiyyəti barədə sönük məlumat verirlər. Deyəsən, Oqo məxluğu İblisin prototipidir. Tanrı Ammaya qarşı üsyan qaldıran və bədnam olmuş mələkdir. Bununla belə, o, Tanrı Ammanın bir çox elmindən xəbərdardır.
 
Əfsanəyə əsasən, Oqo kiçik gəmilərin köməyi ilə üç dəfə kosmosda olub.  Kosmik gəmilər üçün Oqo enerji mənbəyi kimi "po” adlı maddədən istifadə edirdi. Po maddəsi kosmik kainatın təməlini təşkil edir.
 
İkinci personaj, Cəbrayılın prototipi olan Nommodur. O, Tanrı Ammanın əmrlərini yerinə yetirir. Onun əsas vəzifəsi Yer planetində canlı həyatı qurmaq və planeti insanla doldurmaq idi. Bu missiyanın hazırlıq bölümü əfsanədə öz yerini alıb. Gəminin göyərtəsində Yer planetində həyatı canlandırmaq üçün lazım olan hər şey var idi. Eyni zamanda 4 cüt əkiz və 8 nəfər ulu baba da var idi. Gəmi planetə Tanrı Ammanın səmada açdığı "zaman pəncərəsi”ndən keçərək gəlib.
 
Gəmi yer səthinə endikdən sonra, ilk olaraq Nommo, ondan sonra digərləri aşağı düşdülər. Sonra Tanrı Amma gəmini səmada mis zəncirdən asdı və səma pəncərəsini bağladı.  Bu, gəmi ekipajı və onu göndərən sivilizasiya arasında əlaqənin kəsilməsi demək idi. Yer planetinin ilk sakinləri olan insanlar üçün geriyə yol yox idi. Yeni torpaqlarda məskunlaşmaq, artıb-çoxalmaq lazım idi.
 
Biliklərin gizli mənbəyi
Doqonlar bu biliklərə Müqəddəs mağaranın divarlarına çəkilmiş rəsmlər vasitəsilə sahib olublar. Bu mağara dağların dərinliyində yerləşir. Onun divarlarında çoxlu qayaüstü rəsm var. XX əsrin ortalarında bu rəsmlərin 700-800 il yaşı vardı. Mağara tayfada müqəddəs sayılan insan tərəfindən qorunur. O, daim buranın giriş hissəsində əyləşir. Mağara qoruyucusu tayfa tərəfindən yeməklə təmin edilir və ona xüsusi qulluq olunur. Amma tayfa üzvlərindən heç kəs nə ona yaxınlaşa bilər, nə də toxuna bilər. O, dünyasını dəyişəndə başqa müqəddəs insan onun yerini tutur. Mağaranın harada yerləşdiyini tayfa üzvləri sirr kimi qoruyurlar. Qəbilə kahinləri bu barədə bir kəlmə də danışmaq istəmirlər. Amma mağarada çoxsaylı sübutların olduğuna əmin edirlər.
 
Bununla belə, ağdərili insanlardan bir neçə nəfərə mağaraya daxil olmaq qismət oldu. Onlardan biri, Belçikalı etnoqraf Ejen Qarnye 1932-ci ildə Müqəddəs Mağaraya baş çəkdi. Ancaq içəri daxil olan digər avropalı alimlər kimi, tezliklə Ejen də öldü. Mağarada dünyasını dəyişən heç bir alimin, tədqiqatçının üzərində zorakılıq əlaməti qeydə alınmayıb.  Həkimlərin verdiyi rəyə görə, içəri daxil olanlar beyin qanaması nəticəsində dünyalarını dəyişiblər.
 
Deyilənlərə görə, mağaradan sağ çıxan Qarnye artıq danışa bilmirdi. O, kağız üzərinə hansısa qəribə rəsmlər çəkirdi.
 
Bundan başqa, avropalı alim Robert Templ "Siriusun sirrləri” kitabında da bu məsələyə toxunub. Kitaba əsasən, doqonlar qurbağayabənzər yadplanetlilərlə əlaqədə olublar. Özlərini nommos adlandıran yadplanetilərlə ilk əlaqə 5 min il əvvəl baş tutub. Yer planetindən 8.6 işıq ili uzaqlıqda yerləşən və Sirius ulduzu ətrafında dövr edən planetdən gələn nommosların məqsədi müəyyən astronomik bilikləri çatdırmaq olub.
 
Digər alim F. Velsinq də bu nəzəriyyəni təsdiq edir. Onun fikrincə, doqonlar Sirius B ulduzunu teleskopsuz görə bilərdilər. Çünki aliminə görə, göz bəbəyində qara melanin piqmentinin çoxluğu görmə qabiliyyətini artırır. Amma bu hipotez heç bir alim tərəfindən təsdiqlənmədi.
 
Başqa bir hipotezə görə isə, doqonlar bu məlumatı teleskopu olan qədim misirlilərdən ala bilərdilər.
 
Karl Saqanın fikrincə isə, afrikalılar bu məlumatı yüksək inkişaf etmiş sivilizasiyalı xalqlardan ala bilərdilər. Amma o düşünürdü ki, burada heç bir yadplanetlidən söhbət belə gedə bilməz. Əsrlər boyu Afrikaya digər ölkələrin nümayəndələri axın edib. Çox güman ki, söhbət əsnasında doqonlar kosmos, Sirius ulduzu haqqında məlumat əldə edə biliblər.
 
Skeptiklərin bu məsələyə baxışı fərqlidir. Onların versiyalarından birinə görə, doqonların astronomik bilikləri "missioner haqqında hipotez”dir. XX əsrin 20-ci illərində "Ağ atalar” katolik təşkilatının missionerləri doqonlarla əlaqə qurublar. Hipotezə əsasən, missionerlərdən biri doqonların Sirius ulduzuna qarşı olan marağını görərək, o dövrdə alimlərə məlum olan bütün bilikləri afrikalılara ötürüb.
 
Bundan başqa, skeptiklərin məlumatına görə, doqonlara Yupiterin ancaq 4 iri peyki məlum idi. Məgər yadplanetlilər ancaq 4-ə qədər saya bilirdilər? Amma düşünsək ki, peyklər barədə məlumatı missionerlər veriblər, yenə ixtilaf ortaya çıxır. Çünki o dövrdə Yupiterin artıq 9 peyki barədə məlumat vardı.
 
Astronom Diter Germanın fikrincə isə, doqonlar Mali Respublikasını ziyarət edən və astronomiyadan anlayışı olan hər kəsi sorğu-sual ediblər. Əsrlər boyu toplanan materiallar sistemləşərək bugünkü formaya düşüb.
 
Bəzi alimlərin iddiasına görə, doqonların primitiv teleskopları olub. Amma doqonların bu məlumatları misirlilərdən aldıqları barədə versiya həqiqətə uyğun deyil. Çünki misirlilər Sirius B ulduzu haqqında heç bir bilgiyə sahib deyildilər.
 
Bu günə qədər alimlər hələ də doqonların bu astronomik bilikləri haradan əldə etdikləri barədə qəti qərara gələ bilmirlər. Əgər Sirius C ulduzu kəşf edilsə, bu zaman doqonların yadplanetlilərlə əlaqəsi barədə ciddi-ciddi düşünmək lazım gələcək.
 
Hazırladı : Hikmət Həsənov
(səs: 1)
Şərhlər: 5
Baxılıb: 2 571
Geriyə
Hörmətli Qonaq, saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
Bölümlü Hekayələr

Müzakirələr

Bürclərlə BİZ

Xəbər lenti

Astrologiya

Qadın testləri