Qadının Cinsiyyət Sistemi və Problemləri

Müəllif: Mr. OffiCeR
Şərhlər: 0
Baxılıb: 5 386
Səs ver:
(səs: 0)

alt


Qadının Cinsiyyət Sistemi və Problemləri

Qadın cinsiyyət sisteminin cinsiyyət orqanlarına uşaqlıq borusu vasitəsilə uşaqlıqla birləşmiş iki yumurtalıq və uşaqlıqdan xarici cinsiyyət orqanlarına aparan keçid uşaqlıq yolu aiddir.
Xarici cinsiyyət orqanlarına aiddir: qasıq (tüklə örtülmüş dəri və yağ toxuması sahəsi); böyük və kiçik cinsiyyət dodaqları və
klitor (cinsi əlaqə zamanı kişinin tənasül aləti kimi ölçücə böyüyən və vəcdə gələn cinsiyyət üzvü). Xarici cinsiyyət orqanları məcmuu halında vulfa adlanır (latın terminidir, xarici cinsiyyət orqanlarının ümumi adıdır).


Qasıq
Cinsiyyət orqanlarının yuxarı hissəsində qasıq yerləşir (buna həmçinin “Venera təpəciyi” də deyilir). Qasığı örtən tüklərin rəngi, görkəmi və sıxlığı əsasən yaşdan və irsi genetik xassələrdən asılıdır. Qasıq ondan aşağıda yerləşən qasıq sümüyünü qoruyan yağ toxumasından ibarət olan “yastıqdır”. Qasıq böyük cinsiyyət dodaqları adlanan 2 hissəyə bölünür ki, bunların da dəri strukturu və tük örtüyü qasığın dəri strukturu və tük örtüyünün eynidir.

 

Kiçik cinsiyyət dodaqları
Böyük cinsiyyət dodaqlarının daxilində kiçik cinsiyyət dodaqlan yerləşir. Kiçik cinsiyyət dodaqlarının səthi öz rənginə və keyfiyyətinə görə onu əhatə edən dəri sahələrindən kəskin fərqlənir. Kiçik dodaqlar sakit vəziyyətdə çəhrayı, tünd çəhrayı, al qırmızı, tünd al qırmızı rəngdə ola bilər. Bəzi qadınlarda kiçik dodaqlar böyük dodaqlardan iri olur. Sıx qan damarı sistemi-nə malik olan kiçik cinsiyyət dodaqları intimual oyanma zamanı qanla dolur və sakit vəziyyətdəki ölçüsü ilə müqayisədə 2-3 dəfə böyüyür. Orqazm məqamı yaxınlaşanda kiçik dodaqların rəngi kəskin tündləşir.

 

Klitor
Kiçik cinsiyyət dodaqları üst hissədə bir-biri ilə birləşərək, klitorun başcığını qoruyan dəri qatı yaradır. Adətən, sakit vəziyyətdə klitorun başcığı bu dərinin altında “gizlənir”. Klitorun başcığı sinir uclan ilə örtülüdür və qadınların əksəriyyəti üçün bu, cinsiyyət orqanları nahiyyəsində ən
həssas yerdir.
Cinsi oyanma zamanı klitorun həcmi və forması kəskin dəyişir.

 

Uşaqlıq yolu
Uzunluğu 8-12 santimetrə çatan və cinsi akt zamanı fallosun (gərilmiş tənasül aləti) daxil olduğu borudur. Uşaqlıq yolunun divarları əla elastikliyə, güclü əzələlərə malikdir və bol qanla təchiz olunur (cinsi oyanma zamanı şişir). Cinsi əlaqə zamanı uşaqlıq yolunun başlıca funksiyası – tənasül alətini hər tərəfdən sıxaraq ona maksimum uyğunlaşmaqdadır.
Hər bir qadının uşaqlıq yolu öz spesifik xüsusiyyətləri – yerləşmə vəziyyəti, elastikliyi, səthi, ifrazatı, temperaturu və turşuluğu ilə fərqlənir. Bu xüsusiyyətləri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək.
Uşaqlıq yolunun yerləşmə vəziyyəti 3 cür olur: yuxarı, orta və aşağı. Yuxarı yerləşmə vəziyyəti o deməkdir ki, uşaqlıq yolu qasığa yaxın yerləşib. Bu cür uşaqlıq yolu olan qadın cinsi akt zamanı ayaqlarını aralamayıb düz uzada bilər. Tərəf-müqabilin arxada olduğu pozalar bu hal üçün bir o qədər də yaramır. Orta yerləşmə onu göstərir ki, uşaqlıq yolu qasıq altında normal mövqedədir. Ənənəvi intim texnikası məhz bu cür vəziyyət üçün nəzərdə tutulub, belə ki, cinsi akt adətən qadının öz ayaqlarmı bir qədər yuxarı qaldıraraq yanlara açdığı vəziyyətdə icra edilir. Uşaqlıq yolunun aşağı olması isə onu göstərir ki, uşaqlıq yolu anal deşiyinə yaxın yerləşib. Bu hal müvafiq intim texnikası tələb edir. Cinsi akt zamanı kişinin arxada mövqe tutduğu, yaxud qadın kişinin üstündə olduğu pozalar daha çox yarayır.

Uşaqlıq yolunun elastikliyi intimual münasibətlərdə mühüm rol oynayır. Gənc qadınların uşaqlıq yolunun əzələləri möhkəmdir, divarı elastikdir və qan ilə yaxşı təchiz olunur. Bu cür uşaqlıq yolu cinsi akt zamanı çox tez lazımi ölçülər alır və fallosu kip əhatə edir. Bunun nəticəsində “oyundaşların” hər ikisi cinsi əlaqədən böyük həzz duyur və normal orqazm keçirir. Lakin əfsuslar ki, illər ötdükcə, xüsusilə doğumdan sonra uşaqlıq yolu öz elastikliyini itirməyə başlayır, lırtlaşır və cinsi əlaqə zamanı kişiyə, elə qadının özünə də elə gəlir ki, fallos dibsiz bir boşluğa düşüb. Belə hal hələ doğmamış gənc qadınlarda da ola bilər və ək-sinə, yaşı müəyyən qədər ötmüş və bir neçə uşaq doğmuş qadının uşaqlıq yolu öz elastiklik qabiliyyətini itirməyə bilər, lakin bunlar qanunauyğun hal deyil, istisnalardır. Onu da qeyd edək ki, uşaqlıq yolu əzələlərinin elastikliyini xüsusi fiziki hərəkətlərin, prosedurların və s. köməyi ilə bərpa etmək mümkündür. Birinci mərhələdə cinsi akt zamanı düzgün seçilmiş pozalar köməyə çata bilər.

Uşaqlıq yolunun selikli səthinin də öz xüsusiyyətləri var. Bunlar qadının təbii xassələrindən, menstruasiya tsiklindən və yaşından asılıdır. Gənc qadınların əksəriyyətində uşaqlıq yolunun selikli səthi hamar olur, lakin selikli səthinin nahamar olduğu uşaqlıq yoluna da rast gəlinir və kişilər cinsi akt zamanı bunu hiss edirlər. Qadın yaşlaşdıqca selik qatı nazilir, az maye ifraz edir. Bununla əlaqədar olaraq, xüsusilə klimaksdan sonra bəzi qadınlar cinsi akt zamanı xoşagəlməz hiss keçirir.
Vulfa və uşaqlıq yolu nahiyyəsində xüsusi şirə hazırlayıb ifraz edən vəzilər yerləşir. Cins akt zamanı bu şirənin miqdarı kəskin arta bilər. Əgər qadın yaxşı “qızışdırılmayıbsa” və yaşlıdırsa, o zaman az şirə ifraz olunur, bu da cinsi aktın icrası zamanı bəzi çətinliklər törədir. Hazırda süni sürtkü materialı qismində müxtəlif yağların olmasına baxmayaraq, ən yaxşı sürtkü materialı insan tüpürcəyidir. Bun-dan əlavə sürtkünün miqdarı və konsistensiyası (yeni, şirənin qatılıq, qəlizlik dərəcəsi) bir çox cəhətdən menstrual tsiklin fazaları ilə müəyyən olunur. Fazadan asılı olaraq uşaqlıq yolunda şirə-maye qatı, ya da xeyli duru ola bilər.
Uretranm (sidik borusunun) ətrafında sıx qan damar-ları yerləşir. Bu qan damarlarının
tibb elmində konkret adı olmadığı üçün onları “uretral dodaqcıq” adlandırmışlar. intimual oyanma prosesində qan damarları qanla dolur və bu zaman uşaqlıq divarları arxasında azacıq şişmə, qabarma hiss olunur. Bu cür qabarma “G -ləkəsi” adlanır. Bu şişi uşaqlıq yolunun yuxan hissəsinin ətrafında əl ilə yoxlayıb duymaq olar.
G – ləkənin masajı zamanı çox vaxt qadının duyduğu ilk hiss – siyimək istəyidir. Lakin G – ləkəyə təzyiq davam etdirildikdə, bu istək intimual oyanma ilə əvəz olunur.
Bəzi qadınlar öz tərəf-müqabilini qucaqlayarkən, onların qarnının aşağı hissəsinə təzyiq göstərən fallosu duyduqlarından həzz hissi keçirirlər, belə ki, bu halda G – ləkənin bayır tərəfdən stimullaşdırılması baş verir.
Hər bir qadının uşaqlıq yolunda müxtəlif temperatur olur və menstruasiya tsiklin fazalarından asılı olaraq bu temperatur dəyişilir. Kişilər üçün isti uşaqlıq yolu olan qadınlarla cinsi əlaqəyə girmək daha xoşdur və ya cinsi akt temperaturun öz zirvəsinə çatdığı anda icra edildikdə onlar daha çox həzz duyurlar. Eyni sözləri qadınlar haqqında da söyləmək olar. Onlar isti və elastiki fallosu olan kişilərə meyl göstərirlər.
Normal vəziyyətdə uşaqlıq yolu mühiti turşdur. Bu, orada çürümə proseslərinin yaranmasına imkan vermir. Cinsi oyanma zamanı bu mühit qələviləşir, belə” ki, spermatozoidlər yalnız belə şəraitdə yaşaya bilər. Turş mühit onlar üçün fəlakətlidir. Buradan iki nəticə hasil olur. Əgər cinsi əlaqədən dərhal sonra qadın öz cinsiyyət orqanlarını turş pH – urina (sidik) ilə yusa, bu arzuedilməz hamiləliyə qarşı yaxşı profilaktiki vasitə olar. Məsələn, mütəxəssislər. prezervativ cırıldıqda, azca limon şirəsi və ya limon duzu qatılmış isti su ilə dərhal şırınqa etməklə arzuolunmaz hamiləlikdən qorunmağı məsləhət görürlər. Bu məqsədə bəzən duru sirkə məhlulundan da istifadə edilir. Halbuki, urina bunlardan qat-qat kəsərli və təhlükəsiz vasitədir.
Uşaqlıq yolunun istənilən xəstəliyi orada çürüdücü mühitin əmələ gəlməsindən doğur. Əgər siz onu urina vasitəsilə turşulaşdırsanız, xəstəliyi asan və ağrısız aradan qaldıra bilərsiniz.
Xarici cinsiyyət orqanları arasında ən əhəmiyyətli klitordur (latıncadan tərcümədə “şəhvət düşkünü” deməkdir). Klitorun daxilində, onun şişməsini və dikəlməsini doğuran məsaməli cisimlər var. Tənasül aləti başcığının eyni olan klitor başcığı qadın orqanizminin ən həssas üzvüdür. Hər bir qadının cinsi həyatında o, əsaslı rol oynayır, buna görə onu düzgün stimullaşdırmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Klitoru yalnız qadının cinsi əlaqəyə maraq göstərdiyi hallarda stimullaşdırmaq, yəni şövqləndirmək olar. Bundan əvvəl qadını “qızışdırmaq” üçün bir neçə kompliment söyləmək, qucaqlamaq, sığallamaq, öpmək lazımdır, belə ki, bu hərəkətlərin nəticəsində xarici cinsiyyət orqanları nahiyyəsində cinsi oyanma əmələ gəlir. Bundan sonra ehtiyat və
incəliklə bu nahiyyəyə əl gəzdirmək və barmaqların köməyilə klitoru şövqləndirmək olar. Əgər uşaqlıq yolunda az şirə ifraz olunubsa, kişi öz tüpürcəyi ilə qadına kömək etməlidir. Müxtəlif krem və yağlardan istifadə olunması isə məsləhət deyil, belə ki, bu neqativ cavab reaksiyası doğura bilər.
Əgər siz cinsi aktda prezervativdən (qoruyucu rezin) istifadə etmək niyyətindəsinizsə, tərəf-müqabiliniz vazelinin köməyindən imtina etməlidir, belə ki, vazelin rezini əridir və nəticədə prezervativdə mikroskopik deşiklər əmələ gəlir.
Qadın cinsiyyət sisteminin daha bir xüsusiyyətini qeyd etməyi vacib sayırıq. Söhbət uşaqlıq yolunun və anusun ətrafında yerləşən xüsusi əzələlərdən – vumenlərdən gedir. Demə bu əzələləri şüurlu surətdə idarə etmək mümkündür. Əlbəttə, burada müəyyən məşq prosesinin də böyük köməyi var. Öz vumenlərini idarə etməyi bacaran qadın cinsi əlaqə zamanı istədiyi zaman uşaqlıq yolunda fallosu öz vumenləriylə sıxmaqla ikisinin de duyduqları həzzi xeyli artırmış olur. Qadın cinsiyyət orqanının bu nadir xüsusiyyəti bütün dövrlərdə kişilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. “Məsələn, qədim Şərqdə hərəmxana üçün qızlar bir üsujla seçilirdi: toyuq yumurtası formasında düzəldilmiş külçə qızıl uşaqlıq yolunda yerləşdirilirdi.
Qızıl yumurtanın bayır tərəfə olan ucundakı qarmağa təbii ipək sap bağlayır və onu dartaraq “yumurtanı” uşaqlıq yolundan çəkib çıxarmaq istəyir, qızlar isə əzələ yığılması hesabına buna imkan verməməyə çalışırdılar. Vumenləri ilə 5 və daha çox sapı qıran qız hərəmxanaya layiq sayılırdı.
Qədim Romada da təxminən belə bir mərasim keçirilirdi.
Bakirəlik bayramında inkişaf etmiş vumenləri olan qızlar öz ustalıqlarmı aşağıdakı şəkildə nümayiş etdirirdilər: onlar su dolu vannaya uzanır, uşaqlıq yolunu su ilə dol-durur və sonra vumenlərin kəskin yığılması sayəsində öz bətnlərindən fəvvarə şəklində su tullayırdılar.
Müasir dövrün, güclü vumenləri olan bir çox poraoul duzları da öz “yarışlarım” keçirirlər. Ucuna iri portağal bağlanmış vibratoru əzələ yığılması hesabına bir dəqiqə ərzində uşaqlıq yolunda saxlamaq görkəmli nəticə sayılır.
Rusiyada isə bu barədə maraqlı hadisə olmuşdur. İllərdən bəri öz vumenlərini inkişaf etdirmiş bir qadın kimsəsiz yerdə intimual manyakın hücumuna məruz qalmışdır. O özünü itirməmiş, manyakın fallosunun öz uşaqlıq yoluna daxil olmasına imkan vermiş və sonra vumenləri ilə onu elə sıxmışdır ki, manyak bütün cəhdlərinə baxmayaraq öz cinsiyyət üzvünü çıxara bilməmişdir. Bu həm “gülməli”, həm də “ağlamalı” hadisə manyakın hüquq mühafizə orqanları işçiləri tərəfindən yaxalanması ilə başa çatmışdır.
Uşaqlıq yolu ilə sıx bağlı olan bu əzələləri xüsusi məşqlərin köməyilə inkişaf etdirməyi müasir qadınlara və qızlara da məsləhət görürük. Artıq yaxşı məlumdur ki, bu üsul intim həyatın intensifikasiyasına kömək edir, cinsi cəhətdən kişini qadına daha çox bağlayır.
İndi isə qadınların intimual problemlərinə keçək. Onlar üçün əri qanqaraldıcı problemlərdən biri – uşaqlıq yolu divarlarının müxtəlif səbəblərdən (bəzi qadınlarda uşaqlıq yolu “anadangəlmə” gen olur) öz elastikliyini itirməsidir, belə ki, bu hal onun cinsi əlaqədə olduğu kişidə məyusluq hissi doğura, ondan soyumasına, cinsi təminatı kənarda axtarmasına səbəb ola bilər.
Bəs belə hallarda uşaqlıq yolunu daraltmaq üçün nə etmək lazımdır? Belə bir resept təklif edirik: iki hissə nanə, iki hissə palıd yarpağı götürün, bunların üzərinə on hissə çaxır tökün. Emallı qabda 7 gün ərzində isti və qaranlıq yerdə saxlayın, sonra süzün. Tənzifdən düzəldilmiş tamponu bu tinkturada isladıb, uşaqlıq yoluna daxil edin və bütün

gecəni orada saxlayın. Lakin əvvəlcə orqanizmin bu məlhəmə reaksiyasını yoxlayın, bu cür tamponu birinci dəfə 2-3 saat saxlayın və əgər hər şey qaydasındadırsa, “gecə rejimi”nə keçin.
Qadınların üzləşdiyi ikinci cinsi problem – intimuallığın itirilməsidir: Bu, əsasən məişət səbəbləri üzündən baş verir. Əvvəllər, hələ uşaqlar doğulmamış gənc ər-arvad intimlə vaxtaşırı məşğul olur, bu barədə heç problem, narahatlıq duymurlar. Uşaqlar dünyaya gələndən sonra ailə qayğıları birə-on artır, tədricən intim ikinci plana keçir. Qadın bir növ özünü unudur, başı uşaqlara, məişət qayğılarına qarışır və getdikcə əri üçün intim cəhətdən maraqsızlaşır. Və günlərin bir günü eşidir ki, ərinin gənc məşuqəsi var! 5-10 illik (və daha çox) birgə yaşayışdan sonra bu səbəbdən bir çox yaxşı ailələr dağılır. Bu zaman təqsiri təkcə kişidə axtarmaq düzgün olmazdı.
Qadın bütün vəziyyətlərdə qadın olmağı bacarmalı, özünü elə saxlayıb davranmalıdır ki, əri üçün həmişə maraqlı və cazibədar görünsün, onda hörmətlə yanaşı, şəhvət hissi və intimual istək oyada bilsin.
İndi isə daha ciddi və xoşbəxtlikdən xeyli nadir hadisə –
cinsi soyuquqluq (frigidlik) haqqında danışaq.
Mütəxəssislər cinsi soyuqluğun iki əsas səbəbini göstərirlər. Birinci səbəb ailədə qız uşağının tərbiyəsi ilə bağlıdır. Ərlə arvad arasında intim münasibətlər olmadığı ailələrdə adətən bir soyuqluq, gizli bir narazılıq hökm sürür. Bu davranışın modeli qızın yaddaşına çökür. Bir müddətdən sonra o, ərə getdikdən sonra özünü bu cür soyuq və quru aparır, əri ilə intim münasibətlərdən qaçır. Bu da ər tərəfindən narazılığın getdikcə artmasına səbəb olur.

Qad305;n305;n Cinsiyy601;t Sistemi v601; Probleml601;riBuna misal.

“Mənim arvadım misilsiz ev sahibəsidir, evimizdə rahatlıq və firavanlıq hökm sürür. Bir-birimizi və uşaqlarının sevirik. İlk baxışda xoşbəxt ailəyik, lakin intim həyatın olmadığı ailədə hansı xoşbəxtlikdən söhbət gedə bilər. Ata evində aldığı sərt tərbiyə arvadıma intimlə həvəs və şövqlə məşğul olmağa imkan vermir. Ondan heç vaxt nəvaziş və mehribanlıq (qadın mehribanlığı) görmürəm, xoş söz eşitmirəm. Pozalardan isə yalnız birini (arxası üstdə uzandığı vəziyyəti) qəbul edir və yataqda öz “vəzi-fəsini” elə ciddiliklə icra edir ki, adam hər cür həvəsdən düşür. 15 ildi bir yerdə yaşayırıq, lakin bu illər ərzində onun bircə dəfə də olsun şövqə gəldiyini görməmişəm, baxmayaraq ki, mən həmişə hər cür vasitə ilə onu “oyatmağa”, ehtirasa gətirməyə çalışmışam. Yataqda onunla özümü çox yöndəmsiz hiss edirəm, elə bil qanunsuz və rüsvayçı bir iş görürəm. Əvvəllər mən heç vaxt arvadıma
xəyanət etməmişəm. Ancaq indi edəcəyəm, daha yetər.”

Cinsi soyuqluğun ikinci əsas səbəbi orqazm ilə bağlıdır. Məlumdur ki, qadında orqazm qabiliyyəti bir qayda olaraq birgə yaşayış prosesində tədricən yaranır. Bu qabiliyyəti qadında tələsmədən, böyük səbr və həssaslıqla tərbiyə və inkişaf etdirmək lazımdır. Əgər siz yalnız özünüzü düşünərək tələssəniz, təzyiq göstərsəniz, özünüz orqazm keçirməklə vəzifənizi bitmiş zənn etsəniz, qadında bu qabiliyyəti yerlidibli öldürə, onda frigidliyin yaranmasına səbəb ola bilərsiniz.
Son illərin təcrübəsi göstərir ki, ginekoloji medativ automassajın xüsusi növü qadının ehtirasım və şövqünü xeyli artırmağa imkan verir. O həm də qadın cinsiyyət sisteminin bütün xəstəliklərinin müalicəsində kəsərli vasitə sayıla bilər (miomalar , kistalar sorulur, menstrual sikl normallaşır və s.).
Automassaj zamanı yalnız uşaqlığa deyil, bütün orqanizmə, xüsusilə kiçik çanaq orqanlarına – sidik kisəsinə, yoğun bağırsaq və ələlxüsus düz bağırsağa və damarlara təsir edilir.
Adi metodlarla (masaj, qızdırıcı fiziqprosedurlar) müalicə olunan qadınlar bu metodları müqayisə edərkən, göstərirlər ki, automasaj zamanı istilik duyumu uzun müddət (40-60 dəqiqəyə qarşı 5-6, hətta 7-8 saat) qalmaqda davam edir. Qarnın bütün alt nahiyəsinin, eləcə də bel nahiyəsini qızdıran bu xoş duyğu həm də qadında cinsi əlaqədə olmaq istəyi oyadır.
Meditativ ginekoloji masaj uşaqlıq nahiyəsində istinin arabir də sancma və soyuğun yaranmasına əsaslanır. Automas ayı yataqda ayaqları dizlərdə azacıq bükərək yerinə yetirmək lazımdır. Bu zaman bütün kənar fikirlər beyindən çıxarılmalı, yalnız bir fikir sənə hakim kəsilməlidir: “Mən gözəl, cayanam, cazibədar və təkrarsızam… mən özümə, öz qadınlıq cazibəmə inanıram, məni xoş bir məşq gözləyir və mən əminəm ki, ondan sonra özümü daha cazibədar duyacaq, sevdiyim insanı daha çox məftun edəcəyəm”. Bu zaman özünüz üçün intim ovqat yaratmağa, sizi şövqə gətirə biləcək hər bir şeyi yada salmağa, cürbəcür intim səhnələri xəyalınızda canlandırmağa çalışın.
Bir sözlə siz özünüz üçün elə bir intimual əhval yaratmalısınız ki, bunun sayəsində uşaqlığın yığılıb açılması prosesi başlaya bilsin. Uşaqlıq həmişə öz-özünə yığılır. Qadın orqazm halmı keçirəndə, onun uşaqlığı 8-12 dəfə yığılıb açılır. Ginekoloji medidativ masaj zamanı da uşaqlıq yığılır, lakin bu, yüz dəfələrlə baş verir.
Beləliklə rahat pozada uzanıb sidik kisəsi nahiyəsində (uşaqlıq sidik kisəsinin arxasında yerləşir), habelə, bel nahiyəsində (orada, uşaqlığın və kiçik çanağın digər orqanlarının vəziyyətinə görə “cavabdehlik daşıyan külli, miqdarda sinir mərkəzləri yerləşir) xoş bir istiliyin olduğunu təsəvvür etməyə çalışaq. Bu, təxminən 30 saniyə çəkir, bundan sonra həmin istini daha kəskin duymağa çalışır və bu duyğunu 30-60 saniyə özümüzdə saxlamağa cəhd edirik, uşqlıqdakı istini xəyalən bir az da artırır və ona “ara-bir sancma” əlavə edirik (sanki uşaqlıq nahiyəsinə yüngülcə iynə batırırlar), istilik və “iynə sancmasını” daha kəskin və aydın, daha xoş duyğu kimi hiss etməyə çalışırıq, buna müvafiq emosiyalar-intim xatirə və fantaziyalar əlavə edir və bu hissi daha 30-60 saniyə özümüzdə saxlamağa çalışırıq… Sonra elə bir məqam gəlib çatır ki, siz sidik kisəsi nahiyəsində xoş bir keyimə, elə bil güclə duyulan titrəmə hiss edə bilirsiz. Bax, bu məqamdan uşaqlığın yığılması prosesi başlaya bilər. Həmin anda siz özünüzə bir qədər
kömək etməlisiz: qarın presinin və ya aralıq əzələlərinin bir neçə dəfə yığılıb açılması (ən çoxu 8 dəfə) sayəsində bir növ uşaqlığın “işə düşməsinə” təkan verməlisiz.
Bu təmrini birinci iki həftə ərzində gündə yalnız bir dəfə, yüngül və xoş yorğunluq duyana qədər yetirməlisiniz (500-600 yığılma). Sonrakı dövrdə, sağalana qədər bu təmrin həftədə ən çox 3-5 dəfə, bundan sonra isə yalnız ehtiyac olanda icra edilməlidir. Bütün hallarda uşaqlığın öz-özünə yığılması 500-600 həddini aşmamalıdır.
Qadının daha bir cinsi problemi frigidliyin, yeni cinsi soyuqluğun tam əksi olan super intimuallıqla bağlıdır. Xalq arasında buna “uşaqlığın quduzluğu” (“beşenstvo matki”) deyirlər. Bu cür halı (daha doğrusu, xəstəliyi) yaşayan qadını aramsız olaraq intimual istək təqib edir və o bu istəyi heç cür ödəyə, təmin edə bilmir.

 

45 yaşlı qadının etirafı:

“Mən nə edirəmsə edim, nəylə məşğul oluramsa olum, məni daim təqib ed
ən intimual istəkdən yaxa qurtara bilmirəm. Xüsusilə sürtünmə səslərinə reaksiya verirəm. Küçə ilə gedirəm, birdən külək əsir, ağac yarpaqları xışıldayır, budaqlar bir-birinə sürtünür və dərhal qarnımın aşağısında oyanma başlayır. Kimsə adi kağızı əzib xışıldadanda isə bütün bətnim od tutub yanır”..

Lakin bilmək lazımdır ki, “uşaqlığın quduzluğu” de-dikdə bir çox hallar (adi pozğunluqdan tutmuş ciddi ruhi xəstəliyə qədər) nəzərdə tutulur.

Bizim qeyd etdiyimiz hadisədə söhbət nimfomaniyadan, başqa sözlə desək, hiperintimuallıq sindromundan gedir. Bu halın üç əsas səbəbi var: ruhi xəstəlik, yumurtalıqlarda şişin olması və baş beyində şişin olması. Buna görə qarşısı alınmaz istək peyda olub davam etdikdə, mütləq müvafiq tibbi müayinədən keçmək lazımdır. Siz bu hala çox ciddi yanaşmalı və məsələni uzatmamalısınız! Müalicə isə qoyulan diaqnozdan asılıdır.

(səs: 0)
Şərhlər: 0
Baxılıb: 5 386
Geriyə
Hörmətli Qonaq, saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
Bölümlü Hekayələr

Müzakirələr

Bürclərlə BİZ

Xəbər lenti

Astrologiya

Qadın testləri