Yuxuyozma E hərfi
EV QUŞLARI Toyuq, ördək, hind quşu yumurtlayan ev
quşlarını yuxuda görmək – cavan oğlan üçün yüksək mövqeyi olan birisiylə
düşmənçilik etməkdən cəkinməyin vacibliyini göstərir Orta yaşlılar üçün
bu röya – təcrübəli hərəkət edərsə, işlərini genişləndirmək və inkişaf
etdirmək baxımından əlinə yaxşı bir fürsət düşəcəyini xəbər verir Heç
evlənməmiş qadın belə bir yuxu görərsə, bir əkin-biçin adamı ilə
evlənəcək və əkinçi həyatı yaşayacaqdır
EV TİKMƏK Yuxuda ev tikmək – röya sahibi torpaqla
uğraşır, vaxtı xoş keçir, əlinə mal gələcək
EVİNİ ŞÜŞƏDƏN TİKİLMİŞ GÖRMƏK röya sahibi yaxında
vəfat edəcək və ya düşmən tələsinə, fitnəsinə məruz qalacaqdır
EVLƏNMƏK Röyada evlənən varlı olur Birisi röya
görəni öpsə, muradına çatacaq Yuxuda bir qadınla görüşmək – böyük bir
adamdan fayda görəcəksiniz Bir qızla görüşmək – muradınız hasil olacaq
EDAM Röyada özünün edam edildiyini görən adam
yüksələcək və önəmli mövqelərə keçəcəkdir

 

- Özünün asıldığını görmək –
bacarığı varsa, röya sahibi vali olacaq Asılıb da canını tapşırırsa, o
valinin vilayətə din baxımından səhvən qoyulduğuna işarədir

- Əgər sağ
qalsa röya sahibi vali olur və vəzifəsində ədalətli hərəkət edir
Şəhərin qala divarında asılı olduğunu və camaatın onu seyr etdiyini
görən adam böyük bir səltənətə və şöhrətə çatacaq, xalqın bütün
zənginləri və şərəfli adamları onun əli altında olacaqdır

EYŞ-İŞRƏT sıxıntıya əlamət sayılır
EKZEMA (dəri xəstəliyi) Dəri xəstəliyi ilə ilgili
yuxular görmək – əlinizə az miqdarda da olsa, pul və mal gələcəyinə
işarə sayılır
ELAN Qəzetdə və ya dərgidə çap edilən elanları
oxumaq – həyat tərzinizi düzəldəcəyinizə yozulur

 

- Qəzetdəki bir elana
cavab vermək – önəmli bir mövqeyə gətiriləcəyinizi bildirir

- Röyada
özünü elan hazırlayan görmək – çalışdığınız iş yerində sizə düşmən
münasibətdə olanların aktivliyi, fəaliyyəti zəifləyəcək

- Yuxuda küçədə
vurulmuş elanları, reklam və afişaları oxumaq – işlədiyiniz müəssisənin
uzaq bir şöbəsinə dəyişiləcəyinizi ifadə edir

ELANI EŞQ Röyada birisinə eşq elan etdiyini
görülməsi – dostlarınızdan biri sizə böyük bir yaxşılıq edəcəkdir
ELEKTRİK MONTYORU Röyada elektrik mantyoru görmək –
işlərinizin maşın sürətiylə inkişaf edib irəli gedəcəyinə işarədir
ELEKSİR (dərman)Röyada eleksir qoxulamaq –
xəstəliyə vəqəfil bəd xəbərə yozulur
ELÇİ Yüksək məqama və şan-şöhrətə çatacağınıza
işarədir
ENİŞ Röyada hündür bir yerdən aşağı endiyini görən
adam həyatda yüksələcək, önə-şöhrətə çatacaqdır, amma sağlamlığına da
diqqət yetirməlidir
ETİKET Röyada etiket görən buyruq qulu bir adamdır
ETİRAF Röyada birinin gərçəkdə sirr kimi saxlanan
bir şeyi etiraf etməsi – onun diqqətsiz, ehtiyatsız və tədbirsiz bir
anlaşma yapacağı anlamına gəlir
EHRAM Böyük bir kədərdən sonra təkrar öz əski
halınıza qayıdacağınıza işarədir
EFİR Röyada efir qoxulamaq xeyrə yozulur, pis xəbərə
işarə sayılır
EŞQ Kişi yuxusunda sevgilisinin bir başqa aşiqini
görərsə, sevgilisinin ona sadiq dost olduğuna yozulur Ancaq qadın
röyada öz sevgilisini görərsə, bu – onun rəqibinin mövcudluğuna
işarədir, sevgilisi əlindən alına bilər
EŞİK (kandar) Bir sınaqdan, imtahandan uğurla
çıxacağınıza və xoşbəxtliyə işarədir
EŞŞƏK Röyada eşşək görmək və minmək

 

– rəsmi
mövqeyiniz və durumunuz güclənəcəkdir Eşşək əti yeyən cahil bir adamdan
xeyir görəcək Eşşək kəsmə

– fəna bir iş tutmağa, eşşəkdən düşmək –
varlılıqdan yoxsulluğa düşməyə yozulur

EŞŞƏK ARISI Səfərə çıxmaq kimi açıqlanır

Bölümlü Hekayələr

Müzakirələr

Bürclərlə BİZ

Xəbər lenti

Astrologiya

Qadın testləri